Back

ⓘ Fiziki coğrafiya - Yerin coğrafi qatı və onun struktur hissələri haqqında elm. Əsasən, yerşünaslıq və landşaftşünaslıq hissələrinə bölünür. Bundan əlavə F.c ya ..
Fiziki coğrafiya
                                     

ⓘ Fiziki coğrafiya

Fiziki coğrafiya - Yerin coğrafi qatı və onun struktur hissələri haqqında elm. Əsasən, yerşünaslıq və landşaftşünaslıq hissələrinə bölünür. Bundan əlavə F.c ya paleocoğrafiya da aid edilir.

Fiziki coğrafiya elmləri qrupuna təbii mühitin ayrı-ayrı komponentlərini öyrənən elmlər – geomorfologiya, iqlimşünaslıq, hidrologiya, okeanologiya, qlyasiologiya, geokriologiya, torpaq coğrafiyası, biocoğrafiya daxildir.

Fiziki coğrafiyanın əsas vəzifələri Yerin qatları arasındakı enerji və kütlə mübadiləsini, həmin qatların struktur dəyişkənliyini, rütubət dövranını, bioloji məhsuldarlığını, təbii-ərazi komplekslərini və onlardan səmərəli istifadə yollarını və s. öyrənməkdən ibarətdir.

                                     
  • Azərbaycanın fiziki - coğrafi rayonlaşdırılması - Azərbaycanın fiziki - coğrafi cəhətdən rayonlaşdırılması. Respublikanın ərazisində müxtəlif relyef formalarına
  • APİ. Coğrafiya ixtisası üzrə. Bakı 1982 AMEA Coğrafiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini 1986 AMEA Coğrafiya İnstitutunun fiziki coğrafiya
  • professor, Coğrafiya fakültəsinin dekanı, fiziki coğrafiya kafedrasının isə rəhbəri olmuşdur. 1983 - cü ildə İ.Ü.Dəniz Bilimləri və Coğrafiya İnstitutunundə
  • müasir landşaftlarının ekokimyəvi xüsusiyyətləri 2016 Coğrafiya Ümumi fiziki coğrafiya 6 - cı sinif üçün dərslik Öyrətmən Bakı, 1993, 192 s. M.Mirzəyev
  • ibarətdir: 1 riyazi coğrafiya, 2 geodeziya və kartoqrafiya, 3 fiziki və siyasi coğrafiya Qərbi Avropada coğrafiyanın əsas vəzifəsi dəniz gəmiçiliyinin
  • aspiranturaya daxil olmuşdur. Azərbaycanda coğrafiya elmləri namizədi elmi dərə cəsini fiziki coğrafiya sahəsində alan ilk qadın olmuşdur 1963 Dissertasiya
  • Respublika ərazisinin fiziki - coğrafi rayonlaşdırılmasını vermiş V.Q.Zavriyevlə birlikdə və bunu Azərbaycan SSR - in coğrafiya atlası nda 1949 çap etdirmişdir
  • Quliyev 26 avqust 1932 1932 - 08 - 26 Şuşa - Bakı Dövlət Universitetinin fiziki - coğrafiya kafedrasının dosenti. Quliyev Rafiq Yaqub oğlu 26 avqust 1932 - ci ildə
  • Elmdə məşğul olduğu əsas sahə fiziki coğrafiya landşaftların tədqiqi olmuşdur. Elmi tədqiqatları əsasən Naxçıvan MR - nın fiziki coğrafiyası, təbii sərvətləri
  • Population depuis le recensement de 1962 Mapquest saytında Brinyankur Fransız Milli Coğrafiya İnstitutunun saytında Milli Statistika İnstitutu - Brinyankur

Users also searched:

...