Back

ⓘ Problem - öyrənilməsini və həllini tələb edən mürəkkəb və praktiki situasiya; hansısa vəziyyətin, obyektin, qeyri-müəyyənliyin mürəkkəbliyinin nəzəri isahını gö ..
                                               

VI Henri

VI Henri - İngiltərə və Fransa kralı. Atası V Henrinin ölümünün ardından hələ 9 aylıq körpə ikən İngiltərə, bir ay sonra babası VI Çarlzın vəfatından sonra isə Fransa kralı elan edildi. Ancaq İngiltərə-Fransa arasında Yüzillik müharibə hələ də davam edirdi və bu səbəblə, dayısı olan VII Çarlz onun Fransa taxtındakı hüququnu tanımadı. Bununla yanaşı, VI Henri Fransa kralı olaraq tacqoyma mərasimi keçirilən yeganə İngiltərə kralıdır. Onun səltənətinin ilk illəri bəzi saray əyanlarının ağalığında keçdi və ingilislərin Fransadakı nüfuzu artdı. 1437-ci ildə o, artıq həddi-büluğa çatmış və ölkə ...

                                               

Gücdən salma taktikası

Gücdən salma - gərginlik, intensivlik və ziddiyyətlərin artmasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş bir davranışdır. Həmçinin münaqişə həllində də istifadə olunan bir yanaşmadır. Bəzi insanlar münaqişəni böyütməyə meyilli davranışlara mənsub olduğundan, bu cür böyümənin qarşısını almaq üçün xüsusi tədbirlər görülməlidir. De-eskalasiyaya bir çox yanaşmalar mövcuddur.

                                               

Milorad Dodik

Milorad Dodik, Laktaşi, Bosniya və Herseqovina Sosialist Respublikası, Yuqoslaviya SFR) - Bosniya və Herseqovina rəyasət heyətinin 7-ci və hazırkı serb üzvü, Bosniya və Herseqovinanın rəyasət heyətinin hazırkı sədri olan serb siyasətçi. Dodik 1996-cı ildə yarandığı gündən bəri Müstəqil Sosial Demokratlar İttifaqının Prezidenti vəzifəsində çalışır və Bosniya və Herseqovinada serblərin çoxluq təşkil etdiyi ərazi olan Serb Respublikasında bir sıra siyasi vəzifələr tutur. Dodik 1998–2001-ci illərdə və 2006–2010-cu illərdə Serb Republikasının Baş naziri və 2010–2018-ci illərdə Serb Republikasın ...

                                               

Sumbatan-Dizə

Sumbatan Yaşayış Yer i - Оrdubad rayоnunda, Sabirkəndin cənub-qərbində, Gilançayın sağ sahilində, Ordubad–Naxçıvan yolundan 800 m şimalda, eyni adlı dağın üzərində yerləşir, Rəsul və Süleyman dərələrini əhatə edir.

                                     

ⓘ Problem

Problem - öyrənilməsini və həllini tələb edən mürəkkəb və praktiki situasiya; hansısa vəziyyətin, obyektin, qeyri-müəyyənliyin mürəkkəbliyinin nəzəri isahını gözləyən hal. Həllində əsas məsələ onun düzgün izah edilməsidir. Düzgün izah edilməyən problem onun istinad nöqtəsindən uzaqlaşmasına səbəb olur.

Problem məsələdən onunla fərqlənir ki, onun həll üçün öz resursları yoxdur və kənardan dəstəyə ehtiyacı vardır.

Qarşılıqlı problemlərin məcmusu problematika adlanır.

                                     

1. Təsnifat

Bəşəriyyətin problemləri

 • əmək bazarındakı problemlər;
 • cinayətkarlıq;
 • demoqrafik problemlər;
 • planetə qarşı diqqətsizlik;
 • ailə institunun problemləri;
 • yeni texnologiyaların tətbiqinin problemləri;
 • təbiətin talan edilməsi;
 • ekologiya, sağlamlıq, qida, energetika, nəqliyyat problemləri;
 • regionların qeyri-bərabər inkişafı;

Proqnozlaşdırma imkanları

 • poqnozlaşdırılır.
 • proqnazlaşdırıla bilinmir təbii fəlakətlər, insan faktoru;

Mürəkkəbliyi

 • həll edilir məsələn, binanın təmiri
 • problemin həlli bir çox problemlərin həllini tələb edir məsələn, regionların qeyri- bərabərliyi
                                     
 • Problem - Amerikan müğənni Ariana Qrandenin İqqi Azaliya ilə düeti.
 • Ekoloji problem - bəşəriyyətin yaşaması və mövcud olmasının əsas problemlərindən biridir. Bu problemin həll edilməsinin xüsusi əhəmiyyəti onunla izah
 • Çaqqallarla Rəqs 3: Sıfır Problem - Murad Şəkərin rejissorluğunu etdiyi, Çaqqallarla Rəqs 2: Xəstəsiyik Dədə filminin davamı kimi 2014 - cü il istehsalı
 • Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy. Harper & Bros. 1944. Social Trends in America and Strategic Approaches to the Negro Problem Phylon, C.9
 • Description Arxivləşdirilib 2005 - 06 - 16 at the Wayback Machine of the problem of Roman Catholic and Old Catholic reunion with respect to the female priesthood
 • Çaqqallarla Rəqs 4 - Çaqqallarla Rəqs 3: Sıfır Problem filminin davamıdır. Baş rollarda Şəvkət Çoruh, İlkər Ayrık, Timur Acar və Murad Ağqoyunludur. Film
 • qlobal problemlərdən yaxud da iqlim dəyişkənliyindən məhv olmur, burdakı problem insanlardan qaynaqlanır. Çünki Ölü dənizin yeganə mənbəyi İordan çayıdır
 • Pakistan və Hindistan arasında tarixi Kəşmir vilayəti üstündə həll olunmamlş problem 1947 - ci ilin avqustunda yaradılan müstəqil Hindistan dövləti Kəşmiri öz
 • olaraq Qaramanoğullarını özlərinə tabe ediblər. Bu güclü ailənin irəlidə problem çıxarmasını əngəlləmək üçün Osmanlı dövləti Qaramanoğlu ailəsindən olanları
 • Economic Theory, December 1975, 418 443 Takeover Bids, the Free - rider problem and the Theory of the Corporation with Sanford J. Grossman Bell Journal

Users also searched:

...
...
...