Back

ⓘ Siyasi elm bir sosial elm olub siyasi davranışın, siyasi sistemlərin və geniş mənada siyasətin nəzəriyyəsi, təhlili, təsviri və proqnozu ilə məşğul olur. Siyasi ..
                                               

Elnur Niftəliyev

2004-cü ildə Elm Təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" Universitetinin jurnalistika fakültəsinin bakalavr, 2006-cı ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin magistr təhsil pillələrini fərqlənmə diplomları ilə bitirib. 2006–2009-cu illərdə BDU-nun Jurnalistika fakültəsinin əyani aspirantı olub.

                                     

ⓘ Siyasi elm

Siyasi elm bir sosial elm olub siyasi davranışın, siyasi sistemlərin və geniş mənada siyasətin nəzəriyyəsi, təhlili, təsviri və proqnozu ilə məşğul olur.

Siyasi elm sosial elmlər içərisində nisbətən gənc olsa da, öz başlanğıcını tarix, siyasi fəlsəfə, siyasi iqtisad kimi elmlərdən götürmüşdür. Elmin gənc olmasına baxmayaraq, bir çoxları onun banisi kimi Aristoteli qəbul edirlər. Siyasi elmin kökündə duran fikirlərə hələ qədim Çin və Hindistanda, Aristotel və Platonun əsərlərində rast gəlinsə də bir elm kimi onun formalaşmağı XIX əsrin 60-cı illərinə təsadüf edir. 1903-cü ildə Amerika Siyasi Elmlər Assosiasiyasının 1906-cı ildə isə Amerika Siyasi Elm Jurnalının əsasının qoyulması ilə bu sahədə tədqiqatlar daha da genişlənmişdir. 1950-1960-cı illərdə elm aləmində baş vermiş Biheviorist inqilab nəticəsində Siyasi elm daha da təkmilləşərək insanların fərd və qrup halında davranışına doğru istiqamətlənmişdir. Eyni zamanda siyasi elm sosiologiya, iqtisadiyyat, antropologiya, psixologiya kimi digər elmlərlə də əməkdaşlığı gücləndirmişdir.

Bugün siyasi elm qərarların qəbulu prosesini, hakimiyyətin dövredilməsini, siyasi idarəetmə sistemlərini, eləcə də siyasi davranışı öyrənir.

                                     
  • bölgüsü və mübadiləsi qanunlarını öyrənən elm Siyasi - iqtisad müstəqil elmi sahə kimi XVI əsrin sonunda yaranıb. Siyasi - iqtisadın inkişafında xüsusi rolu A
  • Siyasi sosiologiya siyasət sosiologiyası - sosiologiyanın xüsusi bir sahəsidir. Həm siyasi elm həm də sosioloji bilik sahələri daxil olmaqla əlaqəli
  • Siyasi elm - termini ayrı bir elm sahəsi olaraq olduqca gec yaranan sahə olsa da, siyasi gücün və siyasətin tarixə təsirinin təhlili əsrlər boyu mövcud
  • siyasi analizin ilkin intellektual şərtlərinə dair fikirləri öyrənən elm sahəsidir. Siyasi fəlsəfənin tədqiq etdiyi mövzulara siyasət, azadlıq, ədalət, mülkiyyət
  • politologiya dalğası başlamışdır. Politologiya və siyasi şərhçilik iki fərqli anlayış olsa da, siyasət özü elm kimi qəbul edilir. Soecima, Takahiko 2010
  • olan geosiyasətin alt şöbəsidir. Geosiyasət siyasi coğrafiyadan qaynaqlanan bir elm sahəsidir. Bu elm siyasi coğrafiyanın dövlətlərə verdiyi üstünlük və
  • Beynəlxalq Siyasi İqtisad və ya digər adı ilə Qlobal Siyasi İqtisad, beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyatla əlaqəli ikiistiqamətli bir elm sahəsidir
  • isə siyasi iqtisad termini mütləq monarxlar tərəfindən idarə olunan milli dövlətlərin iqtisadiyyatı haqda elm kimi təsəvvür olunmuşdur. Klassik siyasi iqtisad
  • Azərbaycan Respublikasının Dövlət Elm və Texnika Sənədləri Arxivi qısaca: ARDETSA - Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin strukturuna daxil
  • Ümumi mənada siyasi sistem, cəmiyyətin siyasi həyatında rol alan siyasi qurumları və digər ictimai qurumları, bunların fəaliyyətini və qarşılıqlı münasibətləri

Users also searched:

politologiya pdf, politologiya vikipediya, siyasi hakimiyyət,

...
...
...