Back

ⓘ Aqrar cəmiyyət - cəmiyyətin ilkin inkişaf mərhələsi olub, insanın fiziki qabliyyəti, əl alətləri və təbii faktorlarla təcəssüm edilir. Qərb alimləri cəmiyyətin ..




Aqrar cəmiyyət
                                     

ⓘ Aqrar cəmiyyət

Aqrar cəmiyyət - cəmiyyətin ilkin inkişaf mərhələsi olub, insanın fiziki qabliyyəti, əl alətləri və təbii faktorlarla təcəssüm edilir.

Qərb alimləri cəmiyyətin inkişafının əsasını təşkil edən iqtisadi münasibətlər baxımından üç mərhələyə bölürlər:

 • informasiya cəmiyyəti.
 • aqrar cəmiyyət,
 • sənaye cəmiyyəti

Aqrar cəmiyyətdə insanlar, əsasən, heyvandarlıqla və əkinçiliklə məşğul olurdular.

Aqrar cəmiyyətdə əsas rol insanını birbaşa iştirakı tələb olunan, uzun dövr tələb edən material mübadilələrə malik idi.

                                     
 • iqtisadiyyatın əsasını təşkil etdiyi, aqrar cəmiyyətdən sonra enerjinin əldə edilməsi nəticəsində meydana çıxan cəmiyyət Əliquliyev R.M., Valehov C.F., Mahmudov
 • yaradılıb. Cəmiyyət 22 iyul 2019 - cu il tarixində isə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınıb. Aqrar Tədarük və Təchizat
 • Təsərrüfatı Komitəsi adlandırılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Aqrar bölmədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında 23 noyabr 2004 - cü il tarixli
 • Əliyevin 2004 - cü il oktyabrın 23 - də imzaladığı sərəncamla yaradılan səhmdar cəmiyyət Səhmlərinin 100 faizi dövlətə məxsus olduğundan yarandığı vaxt Cəmiyyətə
 • Verdiyevin elmi - tədqiqat miqyası geniş və rəngarəngdir. Azərbaycan milli aqrar iqtisad elminin nəzərimetodoloji məsələlərinin öyrənilməsi, kənd təsərrüfatmın
 • hakimiyyətdə olan, konstitusiyalı monarxiyayı əsas ideya qəbul etmiş siyasi cəmiyyət İttihad və Tərəqqi cəmiyyətinin əsası 1889 - cu ildə İstanbulda hərbi - tibb
 • Məs., aqrar - sənaye kompleksi, aqrar - biznes, hərbi - sənaye kompleksi. Bunların maddi əsaslarını əmək bölgüsü və kooperativləşmə təşkil edir. Aqrar - sənaye
 • altında tarixi təcrübə ilə əldə edilmiş, müəyyən meyarlara cavab verən cəmiyyət başa düşülür. Bu, sosial cəmiyyətin inkişafında daha yüksək pillədir. Bu
 • noyabrın 9 - da müstəqillik qazandı. Kamboca nisbətən zəif inkişaf etmiş aqrar ölkədir. Bu zəif inkişaf onun maarif və mədəniyyətinə də təsir etmişdir

Users also searched:

aqrar tədarük və təchizat asc - nin sədri, aqrar tədqiqatlar mərkəzi, tedaruk az, tədarük nədir,

...
...
...