Back

ⓘ Bərpa olunan enerji - günəş, külək, dalğa, geotermal enerji,su və digər bərpa olunan mənbələrdən alınan enerjiyə deyilir. Bu zaman təbiətdə daim baş verən prose ..
Bərpa olunan enerji
                                     

ⓘ Bərpa olunan enerji

Bərpa olunan enerji - günəş, külək, dalğa, geotermal enerji,su və digər bərpa olunan mənbələrdən alınan enerjiyə deyilir. Bu zaman təbiətdə daim baş verən proseslərdən istifadə olunur və bu mənbələr insan istifadəsi nəticəsində tükənə bilməz. Alternativ energetika təkcə ətraf mühitin mühafizəsi üçün vacib deyil. Qeyri-ənənəvi enerji mənbələrindən istifadə iki vacib şərtə əsaslanır: yanacaq mənbəyinin bərpa olunan olması və verilmiş ərazidə mövcudluğu. O, ölkələrin, ərazilərin, təsərrüfat sistemlərinin neftdən və onun qiymətindən asılılığını yumşaldır. Regionun xüsusiyyətindən asılı olaraq alternativ enerjidən istifadənin strukturunda bu və ya digər mənbə üstünlük təşkil edir. Məsələn, İslandiya, Danimarka və ABŞ-ın bəzi ştatlarında alternativ enerji istehsalında üstünlük geotermal mənbələrə verilir. Norveçdə, əsasən, kiçik gücə malik hidroenergetik qurğulardan istifadə edilir. Düzən ərazilərdə külək elektrostansiyalarından, cənub regionlarda günəş batareyalarından istifadə edilir. Zəngin meşə ehtiyatlarına malik ölkələrdə biokütlənin yanma texnologiyasından geniş istifadə edilir.

                                     

1. Növləri

Bərpa olunan enerji mənbələri aşağıdakılardır:

 • Qabarma-çəkilmə enerjisi;
 • Günəş enerjisi;
 • Geotermal enerji;
 • Hidroelektrik enerji;
 • Biokütlə enerjisi bioqaz;
 • Dünya okeanının termik enerjisi;
 • Külək enerjisi;
 • Hidrogen yanacağı enerjisi;
 • Dalğa enerjisi;
                                     

2. Tətbiqi

Ekoloji cəhətdən təmiz alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən elektrik enerjisinin istehsalında ABŞ, Kanada, Almaniya, Finlandiya, Norveç, Danimarka, İspaniya, Çin, Yaponiya və digər inkişaf etmiş ölkələr qabaqcıl mövqe tuturlar.

BMT-nin hesabatına əsasən, 2008-ci ildə dünyada alternativ enerji mənbələrinə 140 mlrd. ABŞ dolları, neft və daş kömürün istehsalına isə 110 mlrd. ABŞ dolları vəsait xərclənib. Dünya üzrə ümumilikdə külək enerjisindən istifadəyə 51.8 mlrd., Günəş enerjisindən istifadəyə 33.5 mlrd., bio-yanacaqdan istifadəyə isə 16.9 mlrd. ABŞ dolları vəsait xərclənmişdir. Avropa ölkələri 2008-ci ildə alternativ enerjiyə 50 mlrd., Amerika 30 mlrd., Çin 15.6 mlrd., Hindistan isə 4.1 mlrd. ABŞ dolları vəsait sərf edib.

Beynəlxalq Bərpaolunan Enerji Agentliyinin IRENA hesabatına əsasən, 2018-ci ildə dünyada bərpaolunan enerji mənbələri üzrə quraşdırılmış 2350.756 GVt gücün 70 faizi Çin, ABŞ, Braziliya, Almaniya, Hindistan, Kanada, Yaponiya, İtaliya, Rusiya və Fransanın payına düşüb.

                                     
 • Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi - Azərbaycan Respublikasında bərpa olunan enerji mənbələri və onlardan səmərəli
 • bərpa olunan enerji payını artırmaq üçün AB strategiyasında iştirak edir. 2009 - cu ildə Aİ - də 2020 - ci ilədək 20 paya malik olan Bərpa olunan Enerji üzrə
 • kömür və 23, 7 təbii qaz, 6, 4 hidravlik, 4, 9 nüvə, 1, 6 digər bərpa olunan enerji mənbələri günəş, külək, bioyanacaq, geotermal formasında sadalana
 • 2004 - 2008 - ci illərdə Qazaxıstanda ilkin enerji təchizatı 29 və enerji ixracatı 21 artmışdır. Qazaxıstan bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə yollarını
 • Dayanıqlı enerji - gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətindən ödün vermədən bu günün ehtiyaclarını qarşılayacaq şəkildə istehsal olunan və
 • nisbətən aşağı qiymətini nəzərə alaraq alternativ enerji mənbələrinin inkişaf etdirilməsidir. Bərpa olunan enerji mənbələrinin tədqiqi Ermənistanda bir sıra
 • Azərbaycan Texniki Universitetini istilik çeviricisi, qeyri ənənəvi və bərpa olunan enerji mənbələri və qurğuları ixtisası üzrə bakalavr, 2003 cü ildə isə
 • Albaniyanın Bərpa olunan enerjisinə bioyanacaq, geotermal mənbələr, su, günəş və külək ilə işləyən elektrik stansiyaları daxildir. Albaniyanın bərpa olunan energetikasının
 • Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyası - Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin Azalternativenerji Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
 • Suraxanı Günəş Elektrik Stansiyası - Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin Azalternativenerji Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin

Users also searched:

...