Back

ⓘ Potensial enerji termini ilk dəfə Şotland mühəndisi və fiziki Villiam Renkin tərəfindən XIX əsrdə elmə daxil edilmişdir. Potensial enerji U -maddi cismin konser ..
Potensial enerji
                                     

ⓘ Potensial enerji

Potensial enerji termini ilk dəfə Şotland mühəndisi və fiziki Villiam Renkin tərəfindən XIX əsrdə elmə daxil edilmişdir.

Potensial enerji U -maddi cismin konservativ qüvvələr sahəsində yerləşməsi hesabına iş görmə qabiliyyətini xarakterizə edən skalyar fiziki kəmiyyətdir. BS-də enerjinin ölçü vahidi Coul qəbul edilmişdir.

                                     

1. Yerin cazibə sahəsində potensial enerji

Yerin cazibə sahəsində E p aşağıdakı düsturla hesablanır: E p = m g → h {\displaystyle \mathrm {Ep=m{\vec {g}}h} }

m - cismin kütləsi, g - sərbəst düşmə təcili, h - şərti qəbul edilmiş sıfır səviyyəsindən cismin ağırlıq mərkəzinə qədər olan hündürlükdür.

                                     
 • kənardan təsir etdikdə əlavə enerji verdikdə onun ümumi enerjisi dəyişir. Mexaniki sistemin enerjisini kinetik və potensial enerjinin cəmi kimi təsvir
 • potensiallar göstərmişdir. Daxili enerji entalpiya, Helmholts enerjisi, Hibbs enerjisi, Böyük terodinamik potensial əlaqəli enerji kimi kəmiyyətlər termodinamik
 • Enerji super güc ölkələrinə Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Kanada, İran və Venesuela daxildir. ABŞ böyük şist qaz ehtiyatlarına görə potensial enerji gücü
 • döndükdə disk həm potensial həm də kinetik enerjiyə malik olur. Potensial enerji diskə yan tərəfə dik olduqda verilir. Kinetik enerji isə diskə güzgü bazasında
 • keçid halına uyğundur. Kimyəvi reaksiayaya reaksiya gedən sistemin potensial enerji səthində hərəkəti kimi baxmaq olar. Femtosaniyə eksperimentlərinin
 • 0125 - nin işlənməsi yerdə olan bütün enerji ehtiyaclarını ödəyə bilər. Daha 0, 5 - ı isə gələcək üçün də yetırli olar. Bu potensial o qədər yüksəkdir ki, hər dəqiqə
 • yaratmaqdadır. Suyun potensial enerjisinin 80ini elektrik enerjisinə çevirə bilən qabarma - çəkilmə enerjisi, günəş enerjisi kimi digər alternativ enerji qaynaqlarına
 • Ermənistada enerji - Ermənistan iqtisadiyyatının bir qolu. 2014 - cü ilin sonunda ölkədə 7.75 milyard kVt saat elektrik enerjisi istehsal edilmişdir. Adambaşına
 • ixtiraçı - mexanik Ceyms Vattın şərəfinə adlandırılıb. Güc fizika Gərginlik elektrik Potensial enerji Resolution 12 of the 11th meeting of the CGPM 1960 ing.
 • italyan fiziki Voltanın şərəfinə 1V götürülür Gərginlik elektrik Potensial enerji Resolution 12 of the 11th meeting of the CGPM 1960 ing. на сайте
 • inkişaf qanunu - hər hansı təbii sistem onu əhatə edən mühitin material, enerji və məlumat imkanlarından istifadə etməklə inkişaf edə bilər. Bu qanun termodinamika
 • müxtəlif yollarla əldə edilə bilir: Kinetik və potensial enerji şəklində əldə edilmiş mexaniki enerji turbinin köməyi ilə generatorun rotoruna ötürülür
 • müasir mərhələdə Mərkəzi Asiya dövlətləri arasında su və enerji münasibətlərində potensial münaqişələrin konservasiyası baş verdi. Belə vəziyyətlər üçün

Users also searched:

enerji nə deməkdir, enerjinin saxlanması qanunu, kinetik enerji dusturlari, kinetik enerji, mexaniki enerji,

...
...
...