Back

ⓘ İqtisadi coğrafiya. XVIII əsrdə Rusiyada coğrafiyanın inkişafında alimlərin də xüsusi əməyi olmuşdur. Əldə edilmış müəlumatların təhlili, xəritələrin ümumiləşdi ..
İqtisadi coğrafiya
                                     

ⓘ İqtisadi coğrafiya

XVIII əsrdə Rusiyada coğrafiyanın inkişafında alimlərin də xüsusi əməyi olmuşdur. Əldə edilmış müəlumatların təhlili, xəritələrin ümumiləşdirilməsi, ərazilərin mənimsənilməsi vacib vəzifə idi. Rus alimi M.V.Lomonosov 1711–1765 "Coğrafiya" sahəsində xüsusi əhəmiyyəti olan işlər görmüşdür. 1739-cu ildə Rusiya Elmlər Akademiyasında yaradılmış "Coğrafiya" departamenti 1745-ci ildə "Rusiya Atlası"nı hazırladı. Lomonosov quberniyalar haqqında məlumat toplamaq və Atlası yenidən nəşr etmək üçün 1758-ci ildə onlara xüsusi sorğu sualları göndərdi. Burada iqtisadi məlumatların da olması, onların təhlillərinin aparılması "iqtisadi coğrafiya" sözünün yaranmasına səbbəb oldu. Bu termini ilk dəfə Lomonosov işlətmışdir. O, həmçının Şimal dəniz yolunun, Şimal Buzlu okeanının, onun iqlimi və buz örtüyü, su axınlarının, atmosferin öyrənilməsi üçün böyük əmək sərf etmışdir.

İqtisadi coğrafiynın yaranması Lomonosovun adı iə bağlıdır. M.V.Lomonosov bu elmin inkişafının zəruriliyini göstərmiş və onun əsas istiqamətlərini vermişdir. Rusiyada iqtisadi coğrafiyanın yarandığı gündən təsərrüfatın ixtisaslaşmasının, coğrafi bölgələşmənin,ərazı əmək bölgüsüsnün tədqiqinə daha böyük yer verilmişdir.

                                     

1. İnkişafı

XX əsrin 20-ci illərindən başlayaraq keçmiş SSRİ-də, o cümlədən Azərbaycanda iqtisadi və sosial coğrafiyanın inkişafında N.N.Baranski 1881–1963, M.N.Vəliyev 1896–1943, İ.A.Vitver 1891–1966, İ.M.Mayerqoyz 1908–1975, H.B.Əliyev 1900–1982, Ə.M.Hacızadə 1920–1991, V.P.Maksakovski və başqalarının böyük xidmətləri olmuşdur.

Müasir iqtisadi və sosial coğrafiya ətraf mühitin cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqəsi, cəmiyyətin ərazi təşkili barədə elmdir. Bu elm həm ətraf mühiti, həm də onunla qarşılıqlı əlaqədə olan cəmiyyət problemlərini birlikdə tədqiq edir.

                                     

2. Mənbə

AMEA, akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işcisi,i.e.n Eminov Z.N., Bakı şəhəri, H.Əliyev adına liseyin coğrafiya müəllimi, c.e.n Səmədov Q.M., "COĞRAFİYA ENSİKLOPEDİYASI", 2012-ci il.

                                     
  • istehsalat - ərazi komplekslərini öyrənir. İqtisadi coğrafiya da fiziki coğrafiya kimi ümumi və regional hissələrə ayrılır. Coğrafiya elmləri sisteminə həmçinin kartoqrafiya
  • təyin olundu və sektorun tərkibində Fiziki coğrafiya, Geofizika, İqtisadi coğrafiya Xəritəçilik bölmələri təşkil olundu. Azərbaycan təbiətinin inkişaf
  • yollarını və s. öyrənməkdən ibarətdir. Məmmədov Q.Ş. Xəlilov M.Y. Ekoloqların məlumat kitabı. Elm nəşriyyatı. Bakı: 2003. 516 s. İqtisadi coğrafiya
  • başlandı. Coğrafiya Coğrafiya müəllimliyi Hidrometeorologiya Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi Turizm və otelçilik Coğrafiya ixtisası İqtisadi və sosial
  • 1939, Ağstafa - coğrafiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSRİ Xalq Təhsili Nazirinin müavini, Bakı Dövlət Universitetində İqtisadi məsələlər üzrə
  • İqtisadi sistem - özünün ictimai təşkili formasından asılı olmayaraq iqtisadiyyat sistem halında olur və fəaliyyət göstərir. İqtisadi sistemin mahiyyətini
  • olmuşdur. 1958 - ci ADU - nin Geologiya - coğrafiya fakültəsinin coğrafiya şöbəsini bitirmişdir. 1960 - cı ildə İqtisadi coğrafiya ixtisasında Unversitetin aspiranturasına
  • İqtisadi təlimlər tarixi - ictimai istehsal tarixi boyunca iqtisadi anlayışların mənşəyini, formalaşmasını, inkişafını və dəyişdirilməsini öyrənən bir
  • İqtisadi xərc iqtisadi xərclər ing. economic costs - mühasibat uçotunda əks olunan açıq xərclər və mühasibat sənədlərində əks olunmayan fürsət xərcləri
  • İqtisadi tarix - insan iqtisadi fəaliyyətinin təkamül inkişafı və qarşılıqlı əlaqəsi ilə əlaqəli hadisələr və proseslərin öyrənildiyi bir elm sahəsi. İqtisadi

Users also searched:

...