Back

ⓘ Fiziki hadisələr - bir maddənin digər maddəyə çevrilməsi ilə nəticələnməyən hadisələr, başqa sözlə, maddə tərkibinin dəyişməsinə səbəb olmayan hadisələrdir. ..
                                     

ⓘ Fiziki hadisələr

Fiziki hadisələr - bir maddənin digər maddəyə çevrilməsi ilə nəticələnməyən hadisələr, başqa sözlə, maddə tərkibinin dəyişməsinə səbəb olmayan hadisələrdir.

                                     

1. Ümumi məlumat

Cisimlərin daxilində, xaricində, onların iştirakı ilə baş verən hadisələr fiziki hadisələrdir. Fiziki hadisələr zamanı maddənin aqreqat halı, forması və s. dəyişir. Suyun donması, buzun əriməsi, mayenin buxarlanması, metalların döyülərək müxtəlif formalara salınması, neftin fraksiyalara ayrılması, qarışıqların süzmə, buxarlandırma, distillə, çökdürmə, kristallaşdırma, maqnitlə və xromatoqrafiya üsulu ilə ayrılması və s. fiziki hadisələrdi.

                                     

2. Fiziki hadisələrin növləri

Fiziki hadisələr 7 qrupa bölünür:

 • istilik
 • mexaniki
 • elektrik
 • səs
 • işıq
 • maqnit
 • atom

Mexaniki hadisələr

Mexaniki hadisələr cisimlərin bir-birinə nəzərən zamanı baş verir. Yelləncəyin hərəkəti, təyyarənin uçuşu, Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və s. buna misal ola bilər.

İşıq

İşıq hadisələri işıq şüalarının təsiri ilə baş verən hadisələrdir. Məsələn,göy qurşağının

yaranma, işığın yanması və s.

Elektrik

Elektrik hadisələri elektrikləşdirilmiş cisimlərdə baş verir. Məsələn: elektrik cərəyanının alınması, elektrik cihazlarının işləməsi, şimşək və s.

İstilik

İstilik hadisələri cisimlərdə qızma və soyuma zamanı baş veir: suyun buxara və ya buza çevrilməsi, havanın isinməsi.

                                     

3. Sublimasiya

Bərk maddənin qızdırıldıqda birbaşa qaz halına keçməsi hadisəsinə sublimasiya deyilir. Məsələn, yod kristallarını qizdırdiqda birbaşa qaz halına keçir. Deməli, sublimasiya hadisəsi də aqreqat halının dəyişməsi olduğu üçün fiziki hadisədir.

                                     
 • Fiziki kimya - Fizika və Kimyaya aid bütün ümumi qanunları öyrənir. Fiziki kimyada kimyəvi təsirləri öyrənən zaman kimya və fizikanın həm nəzəri, həm də
 • difraksiya, işığın interferensiyası, polyarlaşma effekti və s. bu kimi hadisələr daxildir. İşığın yayılmasının dalğa xarakteri hələ 17 - ci əsrin 2 - ci yarısında
 • onların kimyəvi və mineral tərkibinin dəyişməsi ilə müşayiət olunur. Fiziki hadisələr Süxurlar Külək Buz Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. - Bakı: Nafta - Press
 • öyrənilir. Eyni zamanda, yeraltı suların təsiri altında baş verən fiziki - geoloji hadisələr sürüşmə, karst və b. qeydə alınır. Bundan əlavə, dağ - mədən qazımaları
 • obyektlər fiziki cisim və ya cisim adlanır. Fiziki cisimlərin daxilində və ya onların iştirakı ilə baş verən təbiət hadisələri isə fiziki hadisələr adlanır
 • başçılığı ilə kəndli üsyanının baş verməsi. Osmanlı türkcəsində ilk qəzetin - Hadisələr jurnalı nın nəşrə başlaması. 17 yanvar - Bakıda qəza məktəbinin açılması
 • bərabər, həm də fiziki cəhətdən sağ qalır. Dramda komik səhnələrdən də istifadə edilə bilər. Amma dramın bütovlüklə gülməli hadisələr üzərində qurulması
 • həyatı üçün təhlükəli yanma prosesidir. Yanğında baş verən əsas fiziki - kimyəvi hadisələr yanar maddələrlə hava oksigeni arasında kimyəvi reaksiya getməsi
 • təsadüfi hadisələri analiz edir. Təsadüfi ədədlər, stoxastik proseslər və hadisələr ehtimal nəzəriyyəsinin əsas obyektlərindəndir. Ehtimal nəzəriyyəsinin
 • digərinin fiziki məhdudiyyətli olmasına səbəb olub və indi etdiyi bu səhvin peşmançılığı ilə yaşayır. Cəmiyyətin unudulmuş tərəfində baş verən hadisələr fonunda
 • çalışan təlim. Əsasında belə fikir durur ki, elm yalnız hadisələr faktlar haqqında, törəmə fiziki səbəblər haqqında bilik verir. Lakin ilkin fövqəltəbii
 • Şah 3 fevral Jan Batist Bio, fransız fiziki geodeziyaçısı və astronomu, Paris EA - nın üzvü 1803 Peter Barlov - İngilis riyaziyyatçısı və fiziki

Users also searched:

elektrik hadiseleri, fiziki kəmiyyətlər, işıq hadisələri, molekul,

...
...
...