Back

ⓘ Cəmiyyət Mühəndisliyi - Sosial Mühəndislik Zehin memarlığı, və ya daha kompleks bir ifadəylə İctimai psixoloji şüur memarlığı deyilən fəaliyyətdir. Daha çox əha ..
                                     

ⓘ Cəmiyyət mühəndisliyi

Cəmiyyət Mühəndisliyi - Sosial Mühəndislik Zehin memarlığı, və ya daha kompleks bir ifadəylə "İctimai psixoloji şüur memarlığı" deyilən fəaliyyətdir. Daha çox əhalinin dar görüşlü qisminə və ya nəzərdə tutulmuş xüsusi şəxslərə qarşı həyata keçirilir.

Cəmiyyət mühəndisliyi strategiya, marketinq, təlim, dini və ya başqa məqsəd güdən insanlar tərəfindən: uşaqlar, gənclər, yoxsullar, ya da qadınlar kimi daha müdafiəsiz qruplara tətbiq olunur. Bu cür təbliğat və təşkilatlar, alternativ və ya rəqib düşüncəni düşmanlaşdıra da bilər. İnsanlıq tarixindən indiyə kimi bir çox idarəedicilər və siyasətçilər bu metodları çox yaxşı bilir və bu sənəti mahir icra edirlər.

Xakerlər və fırıldaqçı insanlar tərəfindən, şəxsə özü ilə əlaqədar gizli məlumatları verməyə razı etmək və aldatmaq üçün istifadə də olunur.

Bu yola əl atan peşəkarlaşmış insanlar, cəmiyyət psixologiyasını yaxşı bildikləri üçün məhkəmə qarşısında olanda belə özlərini qoruya və qarşısındakı hakimin qərarına təsir belə göstərə bilirlər.

                                     
  • texnologiyası elmləri üzrə ixtiasaslaşan mühəndislərin cəmiyyətdir. Cəmiyyət kompüter mühəndisliyi kompüter elmləri üzrə mütəxəssisləri birləşdirən, hesablama
  • istəklərini sui edərək qeyri - qanuni işlər etməyə çalışan insanlar vardır. Cəmiyyət mühəndisliyi social engineering adı verilən bu davranış ümumiyyətlə kişiləri
  • üzrə - Marketinq təhsil, turizm, səhiyyə 8. Kompüter mühəndisliyi - Kompüter mühəndisliyi 9. Biznesin İdarə Edilməsi - Biznesin təşkili və idarə edilməsi
  • həyata keçirilən bir çox sosial xidmətdən biri oldu. 1930 - cu illərdə Cəmiyyət mühəndisliyi Folkhemmetin önəmli tərkib hissəsinə çevrildi. Alva Myurdal və Qunnar
  • olduğu hallarda cəmiyyət bu məhsulun istehsalına subsidiya verməlidir. Marjinal sosial xərclər marjinal şəxsi xərcləri üstələdikdə, cəmiyyət əlavə sosial
  • məktəb Memarlıq Biosistem Mühəndisliyi Vətəndaş, Struktur və Ekologiya Mühəndisliyi Kimya və Bioproses Mühəndisliyi Elektrotexnika, Elektronika
  • ehtiyatlarının qıtlığı və qəti olması səbəbindən istehsalın özü məhduddur. Cəmiyyət istehlak etmək istədiyi mal və xidmətlərin bütün həcmini istehsal edib
  • 1970 - ci ildən 1977 - ci ilə qədər İstanbul Texniki Universitetinin Kimya Mühəndisliyi fakültəsində təhsil alır. Qısa bir müddət Londonda, 1978 1990 illərdə
  • qiymətləri tənzimləmək üçün bu göstəricidən istifadə etməsidir digər tərəfdən, cəmiyyət müxtəlif sənaye sahələrində mənfəət nisbətində böyük bir dəyişikliyin olmadığı
  • buna görə cəmiyyət müxtəlifliyin məmnuniyyətini resursların daha az səmərəli istifadəsinin qiyməti ilə tarazlaşdırmalıdır. Çox vaxt cəmiyyət inhisarçı

Users also searched:

5 ci qrup fenleri, en gelirli ixtisaslar,

...
...
...