Back

ⓘ Coğrafiya tarixi. Coğrafiya sözünün mənası geo - yer, qrafo- yazıram deməkdir. İki hissəyə bölünür. Fiziki coğrafiya və iqtisadi coğrafiya. Fiziki coğrafiya – t ..
Coğrafiya tarixi
                                     

ⓘ Coğrafiya tarixi

Coğrafiya sözünün mənası "geo" - yer, "qrafo"- yazıram deməkdir. İki hissəyə bölünür. Fiziki coğrafiya və iqtisadi coğrafiya. Fiziki coğrafiya – toponimika, geomorfologiya, Landşaftşunaslıq, Biocoğrafiya, İqlimşunaslıq, Hidrologiya

                                     

1. Qədim dövr

Bu dövr alimi Pifaqor ilk dəfə olaraq Yerin kürə şəklində olması fikrini söyləmişdir. Aristotel yerin kürə şəklində olmasın elmi yolla ilk dəfə izah etmişdir. Coğrafiya sözünü elmə ilk dəfə Erotosfen gətirmişdir. Erotosfen ilk coğrafi xəritənində müəllifi olmuş lakin tərtib etdiyi xəritədə meridian və paralelləri çəkməmişdir. Demək Erotosfenin xəritəsində dərəcə toru yox idi həmçinin yerin əyriliyi nəzərə alınmamışdı. Ondan daha mükəmməl xəritə isə Ptolomey tərəfindən tərtib olunmuş, Erotosfendən fərqli olaraq

                                     

2. Orta əsrlər dövrü

Bu dövr daha çox ərəb səyyah və dənizçilərinin adı ilə bağlıdır. Bu dövrdə ən mühüm yol Avropa ilə Asiyani birləşdirən İpək yolu idi. Bu yol daha çox Marko Polonun adı ilə bağlıdır. Lakin orta əsrlərdə ipək yolu öz əhəmiyyətini itirdi səbəb: Vasqo da Qamanın Hindistana dəniz yolunun kəşf etməsi idi.

                                     

3. Böyük coğrafi kəşflər dövrü

 • Dünya səyahətini bundan başqa Dreyk, C. Kuk, Lisyanski, Kruzeynştern də yerinə yetirmişlər.
 • Saqras dənizini
 • 1606-ci ildə A. Tasman, 1642-ci ildə Yanson Avstraliya materikini kəşf etdilər.
 • 1492-ci ildə X. Kolumb – Hindistana dəniz yolu kəşf etmək məqsədi ilə Qərbə tərəf üzmüş və Amerika qitəsin kəşf etmişdir. Onun ilk kəşf etdiyi adaları Vest-Hind adlandırmışdır.
 • Bu mərhələ coğrafiyanın inkişafında daha çox əhəmiyətə malikdir.
 • 1498-ci ildə Vasqo da Qama Hindistana gedən dəniz yolunu isə kəşf etmiş, Atlantik okeanı ilə Hind okeanı arasında əlaqənin olmasını müəyyən etmişdir.
 • Amerika qitəsi isə Kolumbun yox Ameriqo Vespuçinin adı ilə Amerika adlandırılmışdır.
 • 1519-1521-ci illərdə Fernan Magellan ilk dünya səyahətini yerinə yetirdi, dünya okeanının vahidliyi sübut olundu, Yerin Kürə şəklində olması təcrübi yolla aydınlaşdı.
 • Baham adaları, Kuba, Yamayka, Haiti, Puerto- Riko və s. adaları
 • Şimali Passat cərəyanını kəşf etmışdır.
 • Yeni dünya- Amerika qitəsi nəzərdə tutulur.
 • Köhnə dünya – Asiya, Avropa, Afrika


                                     

4. Yeni dövr

 • 1909- cu ildə R. Piri – Şimal coğrafi qütbün, 1911-1912-ci illərdə Amundsen və Skot cənub coğrafi qütbün kəşf etmişlər. Yerin coğrafi qütblərinin öyrənilməsində Nansenində böyük xidmətləri vardır.
 • 1819-1821- ci illərdə rus dənizçiləri Bellinsahuzen və Lazaryev – Antarktida materikini kəşf etmişlər.
 • 1771-ci ildə C.Kuk Avstraliya materikinin müstəqli materik olmasını müəyyən etmişdir. Avstraliya materikininin öyrənilməsində Mikluxo- Maklayında böyük xidmətləri olmuşdur.
                                     
 • ixtisaslaşdırılmış Müdafiə Elmi Şurası fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı tarixi onun nəzəri və təcrübi cəhətdən formalaşması və yeni tədqiqat
 • Rusiya Coğrafiya Cəmiyyəti rus. Всеросси йская обще ственная организа ция Ру сское географи ческое о бщество və ya qısaca ВОО РГО - Rusiya Federasiyasının
 • əlaqəsini, dəyişməsini əks və tədqiq etməkdən ibarətdir. Əsas məqalə: Coğrafiya tarixi Coğrafi biliklərin inkişafı və Yer kürəsinin öyrənilməsi 4 əsas dövrə
 • Təbriz Darəssəltənə Coğrafiya və Tarixi fars. تاریخ و جغرافی دارالسلطنة تبریز Tarix və Coğrafiye Darossəltəneye Təbriz Qacar şahzadəsi Nadir Mirzənin
 • Universitetində coğrafiya ixtisası üzrə tələbə qəbulu aparıldı və geologiya - coğrafiya fakültəsi yaradıldı. 1945 - 1946 - cı tədris ilindən fakültədə coğrafiya ixtisası
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix və Coğrafiya fakültəsi - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin fakültəsi. 2015 - ci ildən başlayaraq
 • sahəsidir. Azərbaycanda tarixi coğrafiya elminin inkişafı əsasən XX əsrin 80 - ci illərindən başlamışdır. Lakin Azərbaycanın tarixi - coğrafiyasında həsr olunmuş
 • bir əsərdir. Alban ölkəsinin tarixi bir çox cəhətdən - sosial, iqtisadi, siyasi, dini - ideoloji, mədəniyyət, tarixi coğrafiya Azərbaycanın etnogenezi problemi
 • Helle ed. Norsk biografisk leksikon Norwegian Oslo: Kunnskapsforlaget. İstifadə tarixi 6 October 2009. Norveç Coğrafiya Cəmiyyətinin rəsmi saytı
 • Coğrafiya Ensiklopediyası - Azərbaycanda 2012 - ci ildə 35 000 tirajla çap olunmuş, əsasən məktəblilər üçün nəzərdə tutulan kütləvi coğrafi məlumat ensiklopediyası

Users also searched:

...
...
...