Back

ⓘ Elm sahəsi bir ixtisas daxilində biliklərin cəmlənməsini təsvir edir. Burada müzakirə olunan mövzular və anlayışlar onların arasında mövcud olan çoxlu sayda ası ..
                                               

Seyid Həsən Əxlaq

The secular and the sacred: complementary and/or conflictual? Washington DC: The Council for Research in Values and Philosophy, 2017, ISBN 978-156-518-320-9 From Tradition of Balkh to Modernity of Paris, Kabul: Nebras Research Institute, 1389/2010, B745.N49 A44 2011 From Rumi to Nietzsche, Qom: Sulok-e Javan: 1386/2007 Solar Hejri, ISBN 964-9958-01-0 The Tradition of enlightenment in the West and Islam, Tehran: Amir Kabir, 1389/2009, ISBN 978-964-00-1231-4 Life After Death, Resurrection, Judgment and the Final Destiny of the Soul: Volume 1 and 2, Chicago: Kazi Publications; Reprint edition ...

                                               

Barıt müharibələri

Barıt müharibələri - Barıt silahları ilə müharibə və ya daha çox yayılmış olaraq Odlu Silahlarla Müharibə, bu partlayıcı maddənin istifadəsi üçün uyğun barıt silahlarının istifadəsi ilə ortaya çıxan və bu silah texnologiyasının inkişafı ilə zaman keçdikcə bu hala gələn bir döyüş üslubudur.On beşinci əsrdən etibarən Avropa və Asiyada məhdud bir şəkildə başlamış və XIX əsrin ortalarına qədər davam etmişdir. 1792–1815-ci illər arasında davam edən Napoleon müharibələrində zirvəyə çatdı. Barutun Çinlilər tərəfindən tapıldığını bildirən İngilis filosof və rahib Roger Bacon bu cür müharibənin ilk ...

                                               

Rasim Cabbarov

1969-cu il, oktyabrın 6-da Masallı rayon Ərkivan kəndində anadan olmuş, 1987-ci ildə kənd orta məktəbi bitirdikdən sonra elə həmin il, M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olmuş və 1993-cü ildə oranı" fizik və fizikşünas” ixtisası üzrə bitirmişdir. 1988-1989 il ərzində Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur.

                                               

Vaqif Nəsirov

1977–78-ci illərdə XI Paris universitetinə 10 aylıq elmi ezam edilmişdir. Elektrik və maqnetizm; Optika və Fizika tarixi fənlərini tədris edir. 1994-cü ildən "Elektrik və optika" kafedrasının professorudur. 1967–68-ci illər ADPU-nun Ümumi fizika və astronomiya kafedrasının baş laborantı, 1971–1973-cü illər ADPU-nun Ümumi fizika və astronomiya kafedrasının assistenti, 1978-ci ildə Fransa Kimyəvi-fizika Cəmiyyətinə üzv seçilmişdir. 1973–1978-cü illər ADPU-nun "Elektrik və optika" kafedrasının baş müəllimi, 1983–87-ci illərdə Əlcəzair Demokratik Respublikası Bumerdes Yüngül Sənaye İnstitutuna ...

                                               

Məmməd Xeyirov

Məmməd Bəy oğlu Xeyirov - görkəmli Azərbaycan alimi, geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü.

                                               

Gülnarə Nəbibəyova

Gülnarə Çingiz qızı Nəbibəyova 1958-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1979-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin indiki Bakı Dövlət Universiteti" Mexanika-riyaziyyat” fakültəsini bitirmişdir. Gülnarə Nəbibəyova Azərbaycan Elmlər Akademiyasının AEA Kibernetika İnstitutunda proqramçı, AEA AİS şöbəsində böyük mühəndis, daha sonra isə aparıcı mühəndis vəzifələrində işləmişdir. 2002-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.

                                     

ⓘ Elm sahəsi

Elm sahəsi bir ixtisas daxilində biliklərin cəmlənməsini təsvir edir. Burada müzakirə olunan mövzular və anlayışlar onların arasında mövcud olan çoxlu sayda asılılıqlar ilə əlaqələndirilirlər. Elm sahəsi adətən müəyyən predmetlər üçün ümumi başlıq kimi də baxılır. Məsələn Universitetlərdə, kitabxanalarda elm sahələrinin sinifləşdirilməsində bundan istifadə edilir. Elm sahəsində çalışan mütəxəssislərə təkcə ali məktəblərdə yox, həm də sənayedə rast gəlinir.

Elm sahəsi – bir ixtisas daxilində biliklərin cəmlənməsini təsvir edir. Burada müzakirə olunan mövzular və anlayışlar onların arasında mövcud olan çoxlu sayda asılılıqlar ilə əlaqələndirilirlər. Elm sahəsi adətən müəyyən predmetlər üçün ümumi başlıq kimi də baxılır. Məsələn Universitetlərdə, kitabxanalarda elm sahələrinin sinifləşdirilməsində bundan istifadə edilir. Elm sahəsində çalışan mütəxəssislərə təkcə ali məktəblərdə yox, həm də sənayedə rast gəlinir.

Elm tutumlu sahələr – iqtisadiyyatın, elm və texnikanın son nailiyyətlərindən istifadə edilməsi ilə məhsul buraxan, işlər yerinə yetirən və xidmətlər göstərən sahələrdir.

Elm istehsalat birlikləri – elmin istehsalatla birləşməsi formalarından biri. Birliklərə rəhbərlik edən elmi-tədqiqat institutları bazasında yaradılır; tərkibinə adətən hüquqi şəxs hüququna malik texnoloji, layihə-konstruktor təşkilatları, təcrübə istehsalatı və seriya ilə məhsul buraxan zavodlar da daxildir. Elm istehsalat birliklərinə rəhbərliyi baş direktorun başçılıq etdiyi baş direktor eyni zamanda elmi-tədqiqat institutunun direktorudur baş direksiya həyata keçirir. Bunların yaradılması elm və istehsalatın birləşməsi prosesinə rəhbərliyi yaxşılaşdırmağa, yeni texnikanın tədqiqindən seriya ilə istehsalına kimi davam edən müddəti maksimum qısaltmağa imkan verir. Elm istehsalat birliklərində yeni texnologiyanın hazırlanması və istehsalın mənimsənilməsi prosesinin müxtəlif mərhələlərinin təşkilati əlaqəsizliyi ləğv edilir, elmi-texniki tərəqqinin fasiləsizliyi təmin olunur. Layihəçilərin, konstuktorların, texnoloq və istehsalatçıların elmi və texniki ideyaların işlənib hazırlanmasında fəal iştirak etmələri üçün imkanlar açılır.

                                     
 • Nobel mükafatı - dünyada ən nüfuzlu elmi mükafat. İldə bir dəfə dörd elm sahəsi üzrə verilir. Fildsov mükafatı - riyaziyyat sahəsində böyük nailiyyələrə
 • Elm nəşriyyatı - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına tabe nəşriyyat. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəşriyyatı 1945 - ci ildə yaradılmışdır
 • Araxnologiya - hörümçəklər sinfini öyrənən elm sahəsi R.Ə.Əliyeva, Q.T.Mustafayev. Ekologiya dərs vəsaiti. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı
 • sayəsində əmələ gəlir. Relyef Vadi Valun Valun sahəsi Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: Elm 2012. səh. 177. ISBN 978 - 9952 - 453 - 14 - 0.
 • Briologiya - şibyələri öyrənən elm sahəsi R.Ə.Əliyeva, Q.T.Mustafayev, S.R.Hacıyeva. Ekologiyanın əsasları Ali məktəblər üçün dərslik Bakı, Bakı
 • Alqoqoniya - yosunlar haqqında olan elm sahəsi R.Ə.Əliyeva, Q.T.Mustafayev, S.R.Hacıyeva. Ekologiyanın əsasları Ali məktəblər üçün dərslik Bakı
 • Aqrostologiya - otlar haqqında olan elm sahəsi R.Ə.Əliyeva, Q.T.Mustafayev, S.R.Hacıyeva. Ekologiyanın əsasları Ali məktəblər üçün dərslik Bakı
 • bacarıqları, savad və düşüncələri ilə fərqlənirlər. Onlar bir tədqiqat sahəsi ilə sistematik şəkildə məşğul olaraq yeni biliklərin əldə olunmasına çalışırlar
 • boşluq Yaşayış sahəsi - Yaşayış massivi nəzərədə tutulur Elm sahəsi - Bir ixtisas daxilində təmərküzləşən elmi təsvir edir Torpaq sahəsi - Yerin səthinin
 • Dövlət Mükafatının təqdim olunan sahələri Elm sahəsi üzrə Texnika sahəsi üzrə Memarlıq sahəsi üzrə Ədəbiyyat sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının ordenləri
 • Elm və həyat - Azərbaycanda nəşr olunan elmi - publisistik jurnal. Elm və həyat jurnalı nəşrə başladığı ilk vaxtdan elmi biliklərin təbliğində, Azərbaycan
 • Neyroelm - sinir sistemini öyrənən elm sahəsi İlk başda sadəcə biologiyanın bir sahəsi olaraq inkişaf etsə də, müasir neyroelm fizika, riyaziyyat, kompüter

Users also searched:

elm və elmi xidmət sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin vahid tarif ixtisas sorğu kitabçası,

...
...
...