Back

ⓘ Din sosiologiyası - dini qurumları və dini quruluşları, dini mövzularla sosial quruluş arasındakı əlaqəni və dinin cəmiyyətə və cəmiyyətin dinə təsirini araşdır ..
Din sosiologiyası
                                     

ⓘ Din sosiologiyası

Din sosiologiyası - dini qurumları və dini quruluşları, dini mövzularla sosial quruluş arasındakı əlaqəni və dinin cəmiyyətə və cəmiyyətin dinə təsirini araşdıran elmi bir nizam-intizamdır. Din sosioloqları cəmiyyətin dinə təsirini, başqa sözlə cəmiyyətlə din arasındakı dialektik əlaqəni izah etməyə çalışırlar.

                                     

1. Din sosiologiyasının tarixi inkişafı

Din sosiologiyası termini ilk dəfə Email Durkeim tərəfindən "Anne Sociologique" jurnalında 1899 dərc edilmiş məqalədə istifadə edilmişdir.Bundan başqa, Durkeimdə sosiologiya baxımından dini həyatla bağlı bir əsər var ki, bu da sonrakı din sosiologiyasında çox vacib bir yerə sahibdir. Durkeim bu əsərində dinin ictimai həyatda oynadığı rolu vurğulayaraq dinin cəmiyyətin kollektivliyinin əks edirdi.Durkeimin din anlayışının ateist və ya aqnostik olduğu deyilir. Ancaq dinin sonda düzgün olub-olmamasının onun üçün əhəmiyyəti yoxdur. Bir funksiyası olan bir qurum həyat qabiliyyətini saxlayır, əks halda ya yox olur, ya da yeni bir forma alır. Sosiologiyanın digər görkəmli simalarından biri olan Marksa gəlincə, din sosial-iqtisadi amillərin epifenomenondur kölgə fenomeni. Marks üçün dinin mahiyyətcə bir funksiyası var. Bu özgələşməni aradan qaldırmaq üçün öz əməyindən kənarlaşdırılan sosial siniflər tərəfindən istehsal olunan bir şeydir, amma mənfi cəhətləri var, çünki bu əsl yadlaşma mənbəyini görməməzlikdən gəlir və hökmran sinfin təzyiq alətinə çevrilir. Din sosiologiyası sistematik bir elm sahəsinə çevrilən Maks Weber, Diltey və Riçertin mənəvi elmlər hərəkatı ilə əlaqəli olan sosiologiyanı anlamaq ənənəsi çərçivəsində dinə baxır. Onun sözlərinə görə, din təkcə bir nəticə deyil, həm də ictimai hadisələrin müəyyən bir şəkildə tənzimlənməsinə imkan verən zehniyyət formasıdır.

                                     

2. Türkiyədə din sosiologiyası

Türkiyədə din sosiologiyası sosiologiyanın girişiylə birlikdə olmuşdur. Ziya Göyalp, Durkeimci bir sosiologiya anlayışını Türkiyəyə daşıdığı kimi din sosiologiyası sahəsində türkcədə ilk mətnləri qələmə alan adam olmuşdur. Daha sonra din sosiologiyası sahəsində türk dilində ilk kitab Hilmi Ziya Ülkən tərəfindən Dini Sosiologiya adı ilə yazıldı. Türkiyədə din sosiologiyası sahəsində Veberyan xətti iqtisad alim Səbri Ülgener təmsil etmişdir.

                                     

3. Əlavə ədəbiyyat

 • Yasin Aktay ve M. Emin Köktaş DerleyenDin Sosyolojisi, 975-7726-48-6, 349, Ankara, Vadi Yayınları, 1998
 • M. Ali Kirman, Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi, Ankara, Birleşik, 2010
 • M. Ali Kirman, Din ve Sekülerleşme, Adana, Karahan Yay. 2005
 • Niyazi Akyüz-İhsan Çapçıoğlu, Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ank. 2008
 • Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, 2009 ilk baskı 1983
 • Grace Davie, Modern Avrupada Din, Küre Yayınları, 2006
 • İsa Kuyucuoğlu, Batıda Din Sosyolojisi Teori ve Yöntem Analizleri, Eskiyeni Yayınları, 2008
 • M. Ali Kirman, Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Rağbet Yayınları, 2011
 • Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, 2001
                                     

4. İngiliscə nəşrlər

 • J. Milton Yinger, Religion in the Struggle for Power: A Study in the Sociology of Religion
 • Inger Furseth and Pal Repstad, An Introduction to the Sociology of Religion: Classical and Contemporary Perspectives
 • Michele Dillon, Handbook of the Sociology of Religion
 • Madeleine Cousineau, Religion in a Changing World: Comparative Studies in Sociology
 • Grace Davie, The Sociology of Religion
 • Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
 • Peter L. Berger Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion
 • Linda Woodhead, Paul Heelas, David Martin-Peter Berger and the Study of Religion
 • Max Weber, Sociology of Religion
 • Bryan Wilson, Religion in Sociological Perspective
 • Alan Aldridge, Religion in the Contemporary World: A Sociological Introduction
 • John A. Hannigan, Social Movement Theory and Sociology of Religion
 • William W. Zellner, Marc Petrowsky, Sects, Cults and Spiritual Communities: A Sociological Analysis
 • William H. Swatos, Religious Sociology: Interfaces and Boundaries


                                     

5. Mənbələr

 • Ünver Günay: Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi pdf Arxivləşdirilib 2007-08-08 at the Wayback Machine
 • Din Sosyolojisi Araştırmalarında Objektiflik
                                     
 • Sigmund Freud, Rudolf Otto, Carl Jung, Joseph Campbell olmuşdurlar. Dinin sosiologiyası Dinin psixologiyası Dinin fəlsəfəsi Dinin fenomenologiyası Dinin semiotikası
 • Universiteti İlahiyyat Fakültəsində Fəlsəfə, İslam Məzhəbləri Tarixi, Din sosiologiyası və Din psixologiyası fənlərini tədris edib. Habelə 2015 2017 - ci illər
 • fəlsəfə, dinşünaslıq, kulturologiya, din fəlsəfəsi, dinlərin tarixi, ekologiya, sosial antropologiya, əməyin sosiologiyası insan alveri fənləri üzrə mühazirələr
 • mövcuddur: Ailə sosiologiyası Şəhər sosiologiyası Sənayenin hər hansısa sahəsində işləyən işçi qruplarının Sosiologiyası Cinayət sosiologiyası Richard Jenkins
 • Elmlər Akademiyasının Elm Tarixi İnstitutunda Elmşünaslıq və elmin sosiologiyası şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləyir. S.D.Məmmədova 2005
 • magistraturasında Dinşünaslıq ixtisası üzrə - Dinin psixologiyası, Dinin sosiologiyası Dinlər tarixi, İslamşünaslıq ixtisaslaşmaları üzrə təhsil verilir.
 • 10.1353 pew.2015.0065. Turner, Bryan 2016 Maks Weber və İslam sosiologiyası Revue Internationale Philosophie. Tafakori, Sara. Seyid Cavad Miri nin
 • isə Jak Berke ilə din sosiologiyası üzərində araşdırmalar apardı. Hətta, çox zamanlar doktorant proqramını buraxaraq sosiologiya və din üzərində daha dərin
 • verir. Lakin Spenglerdən fərqli olaraq, bunun fəlsəfə deyil, tarix sosiologiyası olması lazım olduğuna inamından gəlir. 1920 - ci illərin əvvəllərində
 • dissertasiyası əsasında Ziya Göyalp Paris, 1935 Ziya Göyalp və sosiologiyası Paris, 1936 kitablarını çap etdirmişdir. Türkiyənin tanınmış alimi

Users also searched:

...
...
...