Back

ⓘ Elm sosiologiyası - elmi fəaliyyətin sosial şərtlərini müəyyənləşdirən sektoral sosioloji intizam. Elm sosiologiyası həm elmin bir ictimai institut kimi formala ..
                                     

ⓘ Elm sosiologiyası

Elm sosiologiyası - elmi fəaliyyətin sosial şərtlərini müəyyənləşdirən sektoral sosioloji intizam. Elm sosiologiyası həm elmin bir ictimai institut kimi formalaşması proseslərini, həm də elmin sosial təşkilatı və sosial funksiyalarını nəzərdən keçirir. Tədqiqat qruplarının birgə fəaliyyətinin təşkili məsələlərinin öyrənilməsi mühüm rol oynayır.

Elm sosiologiyasında ilk araşdırmalar 1930-cu illərdə başlamışdır. Bunların arasında Robert Mertonun 1910-2003 "XVII əsrdə İngiltərədə elm, texnika və cəmiyyət" 1938 və "Elm və ictimai prosedur" 1937 əsərləri vardır.

                                     

1. Ədəbiyyat

 • Шереги Ф. Э., Стриханов Н. М. Наука в России: социологический анализ. Arxivləşdirilib 2020-10-01 at the Wayback Machine - М.: ЦСП, 2006.
 • Малкей М. Наука и социология знания = Science and the sociology of knowledge. / Пер. с англ. А. Л. Великовича. - М.: Прогресс, 1983. - 253 с.
 • Гилберт Дж. Н., Малкей М. Открывая ящик Пандоры. Социальный анализ высказываний ученых = Opening Pandoras box: a sociological analysis of scientists discourse. / Пер. с англ. М. Бланко, вст. ст. В. П. Скулачёва, общ. ред. и послесл.А. Н. Шамина и Б. Г. Юдина. - М.: Прогресс, 1987. - 269 с.
 • Григорьев В. Е. Социология науки: учебник. - СПб, 2011.
 • Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы / Отв. ред. И. С. Тимофеев. - М., 1988.
 • Чепуренко А. Ю., Шереги Ф. Э., Шувалова О. Р., Обыденнова Т. Б. Российская наука в новых условиях: роль зарубежных фондов Arxivləşdirilib 2020-10-01 at the Wayback Machine // Мир России. - 2005. - Т. XIV. - № 4. - С. 138 - 161.
                                     
 • görməməzlikdən gəlir və hökmran sinfin təzyiq alətinə çevrilir. Din sosiologiyası sistematik bir elm sahəsinə çevrilən Maks Weber, Diltey və Riçertin mənəvi elmlər
 • biliklərin bu sahəsi çox genişdir və bir sıra sosioloji elm bölmələri ilə, o cümlədən: gənclərin sosiologiyası ilə, fərdin sosiallaşma problemləri və prosesləri
 • tərəfindən yaradılan jurnalda dəqiq elmin bütün sahələri, habelə elm fəlsəfəsi, sosiologiyası kimi mövzular əhatə edilir. Jurnalın ilk iki sayı çap olunsa
 • Jurnalistika sosiologiyası - jurnalistikanı sosial bir fenomen olaraq araşdıran, sosioloji metodların onlarla işləməkdə tətbiqi, jurnalistlərin və kütləvi
 • sahələrini özundə cəmləşdirən elm Musiqişünaslığın aşağıdakı sahələri var: Musiqi nəzəriyyəsi Musiqi tarixi Musiqi sosiologiyası Musiqi fəlsəfəsi eləcə də
 • Sigmund Freud, Rudolf Otto, Carl Jung, Joseph Campbell olmuşdurlar. Dinin sosiologiyası Dinin psixologiyası Dinin fəlsəfəsi Dinin fenomenologiyası Dinin semiotikası
 • mövcuddur: Ailə sosiologiyası Şəhər sosiologiyası Sənayenin hər hansısa sahəsində işləyən işçi qruplarının Sosiologiyası Cinayət sosiologiyası Richard Jenkins
 • olduğu, geniş ailədən nuklear ailəyə doğru davam etməsi kimi ailə sosiologiyası sahəsində təməl əsərlər siyahısına daxil olmuşdur. 3, s.60 Lakin qeyd
 • ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm Tarixi İnstitutunda Elmşünaslıq və elmin sosiologiyası şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləyir
 • Siyasi sosiologiya siyasət sosiologiyası - sosiologiyanın xüsusi bir sahəsidir. Həm siyasi elm həm də sosioloji bilik sahələri daxil olmaqla əlaqəli

Users also searched:

sosiologiya turkmence,

...
...
...