Back

ⓘ Hadisələr - Fiziki hadisələr, Buludlarda optik hadisələr, Elektrokapillyar hadisələr, Məmməd bəy Muradov, Varşava gettosu üsyanı, Ac həriflər, film, 1993 ..
                                               

Fiziki hadisələr

Fiziki hadisələr - bir maddənin digər maddəyə çevrilməsi ilə nəticələnməyən hadisələr, başqa sözlə, maddə tərkibinin dəyişməsinə səbəb olmayan hadisələrdir.

                                               

Buludlarda optik hadisələr

Buludlarda optik hadisələr - Buludlardan keçən öz yolunda buz kristallarına və damcılarına rast gələn günaş şüaları sınmaya, əks olunmaya və difraksiyaya məruz qalır.Nəticədə müxtəlif optik hadisələr-göy qurşağı, halo, taclar, buludların qloriya və irizasiyası və s. meydana gəlir.

                                               

Elektrokapillyar hadisələr

Elektrokapillyar hadisələr - elektrik sahəsində yerləşən fazaların sərhədində, yəni İEQ-də baş verən kapillyar hadisələrə elektrokapillyar hadisələr deyilir. Elektrik sahəsinin olması sərbəst səth enerjisini qiymətcə dəyişdirir. Bu, məsələn, adsorbsiya, həmçinin ionların elektrodlarda yığılması və elektrodların boşalması proseslərində müəyyən rol oynayır. Buna görə də V ilə İEQ parametrləri arasındakı əlaqəni öyrənmək adsorbsiya hadisəsi üçün mühümdür. Tədqiqat, adətən, civə ilə elektrolit məhlulları arasındakı sərhəddə aparılır. Qui və sonralar Frumkin tərəfindən bu sistemlərdə aparılan k ...

                                               

Məmməd bəy Muradov

Məmməd bəy Fərhad bəy oğlu 15 yanvar 1900-cü ildə Şuşa qəzasının Muradbəyli kəndində anadan olmuşdu. Ağdam kənd məktəbini bitirmişdi. Sonra 1911-ci Bakı gimnaziyasına daxil olmuş, 28 fevral 1918-ci ildə tamamlamışdı. ADR dövründə İtaliyaya Tibb Universitetinə oxumağa göndərilmişdi.

                                               

Varşava gettosu üsyanı

Varşava gettosu üsyanı - 1943-cü ilin 19 aprel tarixində Varşava şəhərində yerləşən Varşava gettosunda yəhudilər tərəfindən başladılmış üsyan. Üsyan 1 aya yaxın davam etmiş 16 may tarixində Üçüncü Reyx əsgərləri tərəfindən yatırılmışdır. Hadisələr II Dünya müharibəsi ərzində yəhudilər tərəfindən təşkil edilmiş ən böyük silahlı toqquşmalardan biri kimi tarixə keçmişdir. İlk günlərdə gettoya nəzarəti itirən nasistlər 4 həftə davam edən silahlı toqquşmardan sonra üstünlüyü yenidən ələ almağı bacarmışdır. Varşava gettosu üsyanı nəticəsində gettoda yaşayan 56 min yəhudi öldürülmüş, 7 mini isə e ...

                                               

Ac həriflər (film, 1993)

Ac həriflər tammetrajlı bədii televiziya film-tamaşası rejissor Ramiz Həsənoğlu tərəfindən 1993-cü ildə ekranlaşdırılmışdır. Film-tamaşa "Sabah" eksperimental yaradıcılıq emalatxanasında istehsal edilmişdir. Film-tamaşada hadisələr Həsən dayının yeməkxanasında cərəyan edir. Həmin gün Həsən dayının heç bəxti gətirmir. Özünü ac-yalavac yeməkxanaya salan həriflər yeməyi yedikdən sonra pul ödəməmək üçün ona kələk gəlirlər. Film-tamaşada əsas rolları Yaşar Nuri, Cahangir Novruzov, Nazim Abbas, Tofiq Tağızadə, Bəhram Osmanov, Hüseynağa Atakişiyev, Kərim Kərimov, Məmmədkamal Kazımov, Arif Mədətov ...

                                     

ⓘ Hadisələr

  • Fiziki hadisələr - bir maddənin digər maddəyə çevrilməsi ilə nəticələnməyən hadisələr başqa sözlə, maddə tərkibinin dəyişməsinə səbəb olmayan hadisələrdir
  • Buludlarda optik hadisələr - Buludlardan keçən öz yolunda buz kristallarına və damcılarına rast gələn günaş şüaları sınmaya, əks olunmaya və difraksiyaya
  • Elektrokapillyar hadisələr - elektrik sahəsində yerləşən fazaların sərhədində, yəni İEQ - də ikiqat elektrik qatında baş verən kapillyar hadisələrə elektrokapillyar
  • tapmaq olar. Lakin dramatik filmlərin əsas məğzini dramatik hadisələr təşkil edir. Bu hadisələr çox zaman müəyyn insanların və ya ailənin ətrafında konfliktlərlə
  • həyatı milyonlarla hadisələr və proseslərlə doludur. Həm də bu üzdə görünən hadisələr çox qarışıq, bir - birilə çuğlaşan hadisələr kimi fəaliyyət göstərirlər
  • müsibətlərdən, atasının qohum və tanışlarının güllələnməsindən, həmin hadisələr zamanı kiçik qardaşı ilə qonşu yəhudinin evində gizlənməsindən danışan
  • etmiş 16 may tarixində Üçüncü Reyx əsgərləri tərəfindən yatırılmışdır. Hadisələr II Dünya müharibəsi ərzində yəhudilər tərəfindən təşkil edilmiş ən böyük
  • eksperimental yaradıcılıq emalatxanasında istehsal edilmişdir. Film - tamaşada hadisələr Həsən dayının Yaşar Nuri yeməkxanasında cərəyan edir. Həmin gün Həsən
  • Geniş mənada ona bədii film də deyirlər. Bədii kinoda real, yaxud uydurma hadisələr yaradıcı ifaçılıq vasitələri ilə, bir qayda olaraq, xüsusilə yazılmış
  • adlı indiki qəzetləri xatırladan gil lövhələr hazırlanırdı. Lövhələrdə hadisələr yazılırdı. Qəzet adı italyan xırda pul vahidi qaset ilə bağlıdır. XVI
                                               

Dram filmi

Dram filmi - realistik xarakterlərin emosional obrazlarla ifadə olunması. Bütün digər janrlarda dramatik obrazlar və məqamlar tapmaq olar. Lakin dramatik filmlərin əsas məğzini dramatik hadisələr təşkil edir. Bu hadisələr çox zaman müəyyn insanların və ya ailənin ətrafında konfliktlərlə birlikdə cərəyan edir. Dram filmləri özləri də müəyyən qollara bölünürlər: Romantik filmlər Müharibə filmləri Sənədli dram filmi Tarixi dram filmi Melodram filmləri Faciə filmləri

                                               

Hadisə

Hadisə - təbiətdə baş verən bütün dəyişikliklərə deyilir. Fəsillərin əmələ gəlməsi, Günəşin çıxması və batması, Şimşək, Günəş və Ay tutulmaları, suyun donması və buxarlanması, buzun əriməsi, suyun daşması, bitkinin böyüməsi çiçəklənməsi, heyvanların çoxalması, yazda həşəratların və quşların görünməsi təbiət hadisələridir.

Santa Kruz de Tenerife karnavalı
                                               

Santa Kruz de Tenerife karnavalı

Santa Kruz de Tenerife karnavalı - hər il fevral ayında keçirilir. Dünyanın ən məşhur və beynəlxalq səviyyədə tanınmış Rio de Janeiro karnavalından sonra dünyanın ikinci ən məşhur və beynəlxalq səviyyədə tanınmış karnavalı hesab edilir. Santa Kruz de Tenerife şəhəri ilə Rio de Janeiro şəhəri bu səbəbdən qardaş şəhəri olublar.

Users also searched:

...
...
...