Back

ⓘ İnsan davranışları - Assosial, Nüsrətullah Cahanşahlı, Əl-Mumin, Əxlaq fəlsəfəsi, Qautama Budda, İqtisadi imperializm, Anozoqnoziya, Mizhar ..
                                               

Assosial

Sosial olmayan insan davranışları nümayiş etdirən bir insana verilən addır. Cəmiyyət içində olmağı sevməyən adamdır. Heç kimin olmadığı sakit yerlər bu tip insanlar üçün həmişə maraqlı olur. Cəmiyyət içində xüsusi olaraq gizlənmə istəyi hiss edirlər. Buna görə də zaman keçdikcə cəmiyyətdən uzaqlaşırlar. Assosializm mənşə etibarilə normal-anormal kimi sosializmin əksi kimi görünsə də hər hansı bir idologiyaya aidiyyatı yoxdur. Assosiallıq iş fəaliyyətlərindən qaynaqlanan bir və ya iki kəlimə ilə assosiallığı izah etmək yalnış ola bilər. Psixoloji qalıqların əsasında adi gündəlik həyatında v ...

                                               

Nüsrətullah Cahanşahlı

Nüsrətullah Cahanşahlı, Berlin) - həkim, İran kommunist partiyasının üzvü, Cənubi Azərbaycan Milli Hökumətin başçılarından biri.

                                               

Əl-Mumin

Əl-Mu`min - Allahın adlarından biri. Bu söz iman ilə bağlıdır. Xəlifələr ikinci xəlifə Ömərdən başlayaraq, sonra isə müsəlman aləminin digər hökmdarları əmir əl-möminin, yəni möminlərin əmiri, başçısı, adını daşıyırdılar. Mömin - inanan, güvənən, qoruyan və əminlik verən. Mömin "iman edən" deməkdir. İman həm "təsdiq etmək", həm də "əminlik vermək" mənalarına gəlir. Əminlik vermək mənası: Allah, qulunu haqsız yerə cəzalandırmayacağına əmin edir. Yaratdıqlarını zülmdən qoruyur. Qiyamət günündə mömin qullarını əzabdan qoruyacağına dair əminlik vəd edir. Təsdiq mənası: Allahın imanı, həm özünü ...

                                               

Əxlaq fəlsəfəsi

Əxlaq fəlsəfəsi - ilk yaranan fəlsəfə qollarından biridir. Kantdan bəri fəlsəfi məsələləri bilik və fəaliyyət məsələlərinə ayırmaq və tədqiq etmək bir qayda olmuşdur. Bilik məsələsini ələ alan fəlsəfə idrak nəzəriyyəsidir. Amma, insan yalnız bilən bir varlıq deyil, eyni zamanda fəaliyyətdə olan bir varlıqdır. İnsan fəaliyyətləri də meydana gəlməsi, yönəldikləri məqsəd və dəyərləri baxımından fəlsəfi məsələlərə daxildir. Buna görə onları da fəlsəfənin tədqiq etməsi lazımdır. İnsan fəaliyyətlərini, məqsədlərini,vəzifələrini və yönəldikləri dəyərləri tədqiq edən fəlsəfə əxlaq fəlsəfəsi və ya ...

                                               

Qautama Budda

Budda - Buddizmdə ən müdrik varlıq. Buddizmə görə mütləq kamilliyə çatmış və başqalarına dini nicat yolunu göstərməyə qadir olan şəxs, Buddizm dininin banisi. Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına 67-ci şəxs olaraq daxil edilib.

                                               

İqtisadi imperializm

Müasir iqtisadiyyatda iqtisadi imperializm həyatın iqtisadiyyatdan kənar aspektlərinin, o cümlədən cinayət, qanun, ailə, qərəz, zövq, irrasional davranış, siyasət, sosiologiya, mədəniyyət, din, müharibə, elm və tədqiqatın iqtisadi analizidir. Bu terminin istifadəsi təqribən 1930-cu illərə təsadüf edir. Belə bir analizin ortaya çıxması, fiziki elmlərdə olduğu kimi standart statistik üsullar vasitəsilə təkzib olunan məna və nəticələrin sınanmasına imkan verən metoda istinad edir. Bu yanaşmada "davranışları maksimum vəziyyətə gətirməyin, sabit üstünlüklərin və qətiyyətlə tətbiq olunan bazar t ...

                                     

ⓘ İnsan davranışları

 • Sosial olmayan insan davranışları nümayiş etdirən bir insana verilən addır. Cəmiyyət içində olmağı sevməyən adamdır. Heç kimin olmadığı sakit yerlər bu
 • pulsuz müalicə edirdi. Cahanşahlunun bu davranışları xalq içindeə çox yaxşı təsir buraxmışdı. Bu davranışları bir çox adamın partiya üzvü olmasına səbəb
 • yetirir. Yəni insanlara dünyada ruziləri verilir, axirətdə isə onları davranışları nisbətində mükafatlandırılırlar. Əminlik vermək mənası: Allah, qulunu
 • heyvanlarda gördüyümüz davranış və hərəkətlərdən çox fərqlidirlər. Heyvan davranışları və hərəkətləri təbii meyllərə, instiktlərə və məcburiyyətə söykənirlər
 • bacardı. O belə deyirdi: Heç kim Brahman və ya Outkast olaraq doğmaz. İnsan davranışları ilə Brahman və Outkast olar. Yəni insan yüksək mənəvi səviyyədə
 • nəticələrin sınanmasına imkan verən metoda istinad edir. Bu yanaşmada davranışları maksimum vəziyyətə gətirməyin, sabit üstünlüklərin və qətiyyətlə tətbiq
 • ordusunun generalı Onqu 16 yaşlı Kültigin əsir almışdı.Bu kimi uğurları və davranışları ilə xalq tərəfindən sevilmişdirlər. 731 - ci ildə Kültigin Doğuz oğuzlarla
 • idi. O deyirdi ki, təbiətcə insanlarla heyvanlar birdirlər, onların davranışları xasiyyətləri də bir - birinə bənzərdir. Ona görə də, heyvanların kəsilməsi
 • hər kəs özündə onların varlığını qavrayır və insanların danışma və davranışları onların başqalarında da mövcud olduğuna insanı inandırır Burada ideya
 • bir funksiyasıdır. İnsan əlində olmadan ətrafındakı kəslərin mimikalarını hal və rəftarlarının təsirinə girir. Eyni davranışları o anda dərhal birbaşa
 • funksiyaları daxil olmaqla və didaktik şeirləri mənəvi standartlar və yaxşı davranışları təbliğ edir ehtiva edən kitabdır. Digər Qaraxani yazıçıları türkcə
 • Növbəti, daha böyük miqyasda hüceyrə biologiyası hüceyrələrin daxili davranışları digər hüceyrələrlə və mühiti ilə qarşılıqlı əlaqəsi də daxil olmaqla
                                               

Anozoqnoziya

Anozoqnoziya – geniş mənada öz xəstəliyini, anatomik və ya funksional qüsurunu bilməmək; aqnoziyanın bir forması. Çox vaxt hər hansı bir orqanın fəaliyyətinin başa düşülməyən pozğunluğu kimi meydana çıxır. Bəzən anazoqnoziyalı xəstə bədənin zədələnmiş hissəsinin, iflic olmuş ətraf şöbəsinin başqa şəxsə məxsus olması haqqında özgəlik hissi keçirir. Anozoqnoziya psixopatologiyada da müşahidə edilir. "Anozoqnoziya" termini J.Babinski tərəfindən təklif edilmişdir.

                                               

Mizhar

Mizhar xəyalların təcəssümüdür. Bu obraz məxfilikdə özünü sirr edə bilən birinin simvoluna bənzəyir. Dustaqlara azad, azadlara diri sayılan kəs azad olmayandır. Onun qisasçısısı isə Mizhardır. İnsanlar varolduqları gündən bu günə qədər yasamın nə olduğunu, niyə və necə var olduqlarını araşdırırkən, mühüm bir məsələni gözdən qaçırırlar. Nədir o mühüm məsələ? O, şifrələnmiş bir mətndə qeyddir. Mətni tap, şifrəni həll et, dünyaya çatdır. Vaqiəni qarşıla. Bu mütləq olacaq. thumb

Users also searched:

...
...
...