Back

ⓘ Təbiət - Təbiət, elmləri, Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu, Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğu, Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu, Bəndovan Dövlət Təbiət Yasaqlığı, Virqa ..
                                               

Təbiət

Qeyri-maddi təbiət - enerjiyə malik olan maddə və fiziki sahə. Onun quruluşu aşağıdakı sıralama ilə gedir: elementar hissəcik, atom, kimyəvi element, planet, ulduz və kainat. Maddi təbiət - müxtəlif hallarda ola bilər:qaz, maye, bərk və plazma). Materialist dünyagörüşünə görə hesab edilir ki, qeyri-maddi təbiətin inkişafı canlı təbiətin yaranmasına gətirib çıxarıb. Cansız təbiəti aşağıdakı şəkildə ayırmaq olar: Yerin quru hissələri Səma cisimləri Yerin sulu hissələri Hava cisimləri

                                               

Təbiət elmləri

Təbiət elmləri dünyanı naturalist nöqteyi-nəzərindən öyrənir və cəmiyyətdən təbiətə münasibətdə onun qanunlarına hörmətlə yanaşmağı tələb edir. Naturalizm insanın yaratdığı qanunları təbii proseslərə şamil etmədən, təbiət qanunlarını öyrənərək istifadə etmək üzərində qurulan sistemdir. Təbiət elmlərinin yaranması elmi tədqiqatlara fəlsəfi yanaşmanın nəticəsidir. Təbiət elmləri anlayışı həmçinin, humanitar elmlərlə ictimai elmlər arasında fərqi göstərmək üçün istifadə edilir. Riyaziyyat elmi məntiqlə birlikdə formal elmlərə daxil edilir və təbiət elmlərinə aid edilmir. Çünki, onların metodo ...

                                               

Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu

1925-ci ildə yaradılan bu qoruq Qafqazın şimal–şərq yamaclarında Göygöl rayonunun ərazisində yerləşmişdir. Sahəsi 6739-ha-dır.Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında, Xanlar rayonu ərazisində 1100–3065 m yüksəkliyində yerləşir.Qoruğun yaradılmasında məqsəd Kiçik Qafqazın ən gözəl guşələrindən biri olan Meşələrin subalp çəmənliklərinin və 1139-cu ildə Gəncə zəlzələsi nəticəsində yaranmış dağlar gözəli Göygöl, Maral göl, Qara göl, Ağ göl, Zəli göl və s. təbiət abidələrinin zənginliyi flora və fauna ehtiyatlarının qoruyub saxlamaqdır. Göygöl öz gözəlliyinə və təbii mənzərisinə görə dünyada dağ kö ...

                                               

Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğu

Zaqatala dövlət təbiət qoruğu - qoruq Baş Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərinin orta hissəsində Zaqatala və Balakən rayonlarının ərazisində 1929-cu ildə 25.2 hektar ərazidə yaradılmışdır. Azərbaycanın Böyük Qafqaz silsiləsinin cənub yamacının şərqində yerləşir.Zaqatala qoruğu 1930-0cu ildə, Baləkən qoruğu ilə birlikdə ayrıca qoruq olaraq yaradılmışdır. Qoruğun ərazisinin dəniz səviyyəsindən hündürlüyü 650–3646 m arasında dəyişir. Qoruğun əsasın flora tərkibi dağlıq meşələrindən və dağlıq çəmənliklərindən ibarətdir.Müasir floranın mindən çox növü burada müşahidə olunur. Qoruğun ərazisi d ...

                                               

Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu

Qızılağac dövlət təbiət qoruğu - 1929-cu ildə Xəzər dənizi sahilinin cənub-qərbində 88.4 min hektar ərazidə köçəri, su, bataqlıq və çöl quşlarının qışlaması, artırılması və qorunması məqsədilə yaradılmışdır. Ərazisi və ətrafı su, bataqlıq və yarımsəhra bitkiləri ilə zəngindir. Sahəsinə görə Azərbaycanda ən böyük qoruq hesab olunur. 1929-cu ildə Qızılağac körfəzi və onun ətrafındakı ərazilər Qızılağac Dövlət Təbiət qoruğu elan olunmuşdur.Qoruğun ilkin sahəsi 180 min-ha olmuşdur. Qızılağac qoruğunun əsas coğrafi əhəmiyyəti quşlar aləminin son dərəcə dinamik olmasıdır.Qoruqda ildə 300 növə ya ...

                                               

Bəndovan Dövlət Təbiət Yasaqlığı

Bəndovan Dövlət Təbiət Yasaqlığı – 1961-ci ilin noyabrında Salyan və Qaradağ rayonlarının ərazisində yaradılmışdır. Yasaqlığın yaradılmasında əsas məqsəd bu ərazidəki ceyranları və digər məməli heyvanları, köçəri və oturaq su və quru quşlarını qoyuyub artırmaqdır. Hal-hazırda ərazisi 4930 hektardır. Yasaqlığın ərazisi heyvanlar aləminə görə xeyli zəngindir. Burada məməlilərdən ceyran, dovşan, tülkü, çaqqal, canavar, porsuq yaşayır. Xəzər dənizinin sahil sularında suiti, çoxlu müxtəlif balıqlar yaşayır. Ərazidə quşlardan qu quşu, çay ördəyi, dalğıc ördəyi, vağ, qarabattaq, qaşqaldaq, bəzgək ...

                                     

ⓘ Təbiət

  • Təbiət - maddi dünya, elmin öyrəndiyi əsas obyekt. İnsan ətrafında olan bütün reallıq təbiət adlanır. Təbiət iki yerə bölünür: canlı və cansız. Qeyri - maddi
  • Təbiət elmləri ing. Natural science, alm. Naturwissenschaften - insana xarici münasibətdən təsir edən təbiət amillərini öyrənən elm sahələri. Təbiət
  • Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu - Azərbaycanda yaranan ilk qoruq. 1925 - ci ildə yaradılan bu qoruq Qafqazın şimal şərq yamaclarında Göygöl rayonunun ərazisində
  • Zaqatala dövlət təbiət qoruğu - qoruq Baş Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərinin orta hissəsində Zaqatala və Balakən rayonlarının ərazisində 1929 - cu
  • Bəndovan Dövlət Təbiət Yasaqlığı 1961 - ci ilin noyabrında Salyan və Qaradağ rayonlarının ərazisində yaradılmışdır. Yasaqlığın yaradılmasında əsas məqsəd
  • Qızılağac dövlət təbiət qoruğu - 1929 - cu ildə Xəzər dənizi gölü sahilinin cənub - qərbində 88.4 min hektar ərazidə köçəri, su, bataqlıq və çöl quşlarının
  • İsmayıllı dövlət təbiət qoruğu - Böyük Qafqazın Cənub yamaclarında İsmayıllı rayonunun ərazisində yerləşir. 1981 - ci il iyunun 12 - də təbii kompleksi qorumaq
  • Təbriz Təbiət Tarixi Muzeyi - 1993 - cü ildə Təbriz şəhərində yaradılıb. Muzeyin ekspozisiyasına müxtəlif botanik və zooloji eksponatlar daxildir. Burada
  • Şahbuz dövlət təbiət qoruğu - Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoruq. 16 iyul 2003 - cü ildə yaradılmışdır, rəsmi açılışı 18 sentyabr 2004 - cü ildə olmuşdur
  • Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu - Azərbaycanın şimal - qərbində, Ağstafa rayonunda, Kür çayının sol sahilində yerləşən qoruq. Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu 1978 - ci
Ağac əkilməsi günü
                                               

Ağac əkilməsi günü

"Ağac əkilməsi günü", "Ağac günü", "Ağaclar günü" - bir sıra ölkələrdə ağac əkilməsi, yaşıllıq zolaqlarının və parkların salınması, şəhər və digər yaşayış zonalarının yaşıllaşdırılması, meşələrin bərpası məqsədi ilə ağac əkilməsi tədbirləri dövrü.

Dolu (yağıntı)
                                               

Dolu (yağıntı)

Dolunun ölçüsü 5 mm-dən 55 mm-ə qədər, bəzən daha çox 130 mm, kütləsi təqr. 1 kq olur. Azərbaycanda ən çox Böyük və Kiçik Qafqazın dağətəyi və orta dağlıq zonasında müşahidə olunur. Kənd təsərrüfatına böyük ziyan vurur. Azərbaycanın bəzi dağlıq rayonlarında doluya qarşı mübarizədə artilleriya və raketlərdən istifadə edilir.

                                               

Əyricə (qışlaq)

Əyricə - İrəvan quberniyasının Yeni Bayazid qəzasında, indi Çəmbərək rayonunda qışlaq. Rayondakı Toxluca kəndinin ərazisində, Ağbulaq kəndi ilə sərhəddə yerləşir. XI-XIII əsrlərdə bura kənd olmuşdur. Sonralar kənd ləğv edilmiş, qışlağa çevrilmişdir. 1960-cı ildən sonra Toxluca kəndinin qoyun ferması yerləşirdi.

Virqa
                                               

Virqa

"Viewing the Vagaries and Verities of Virga" Alistair B. Fraser and Craig F. Bohren, Department of Meteorology, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania, 2 November 1992 and 25 January 1993. National Science Digital Library - Virga Arxivləşdirilib 2005-04-20 at the Wayback Machine

Users also searched:

...
...
...