Back

ⓘ Təhsil - Nazirliyi, Azərbaycan, Azərbaycanda təhsil, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Fransanın təhsil sistemi, BƏƏ-də təhsil, iqtisadiyyatı ..
                                               

Təhsil Nazirliyi (Azərbaycan)

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən ibarət strukturu təsdiq olunub. Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib. 1940-cı ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Əmək Ehtiyatl ...

                                               

Azərbaycanda təhsil

Azərbaycan Respublikasında ümumi orta məktəb təhsili üç pillədən - ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsildən ibarətdir və ümumi orta məktəb təhsili altı yaşdan başlanır. Ümumi orta məktəb təhsili müvafiq təhsil proqramları əsasında həyata keçirilir. Ölkədə ümumi orta məktəb təhsili, əsasən, ümumtəhsil məktəblərində, xüsusi təmayüllü təhsil müəssisələrində, gimnaziya, lisey, ilk və orta peşə-ixtisas məktəblərində, habelə kollec və ali təhsil müəssisələrinin nəzdində yaradılan məktəblərdə həyata keçirilir.

                                               

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri Xalq Maarifi Şöbəsinin 30 iyun 1930-cu il tarixli, 30 nömrəli və Xalq Maarifi Komissarlığının 29 iyun 1931-ci il tarixli, 87 nömrəli əmrinə əsasən 1931-ci il iyulun 1-də təhsil sahəsində ilk elmi- tədqiqat institutu olan Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedologiya İnstitutu yaradılmışdır. İnstitutun adı və onun fəaliyyət istiqamətləri bir neçə dəfə dəyişdirilmişdir: 1931-ci ilin iyul ayından 1932-ci ilin oktyabr ayınadək – Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedologiya İnstitutu; 1932-ci ilin oktyabr ayından 1934-cü ilin oktyabr ayınadək – Azərbaycan Pedologiya və Pedaqogi ...

                                               

Fransanın təhsil sistemi

Fransada təhsil məcburiyyət 3 ildən 16 ilə qədərdir. Fransız təhsilinin əsas prinsipləri: tədris azadlığı, pulsuz təhsil, neytral təhsil, laisizm təhsil. Təhsil bir neçə səviyyədən ibarətdir: İbtidai təhsil fr. enseignement primaire - uşaq bağçasında 3-4 il fr. Lécole maternelle və ibtidai məktəbdə 5 il fr. Lécole élémentaire. Hər il ÜDM-in təxminən 6.1% -i təhsilə sərf olunur. 2009-cu ilin məlumatlarına görə, 12.016.484 uşaq ibtidai və orta məktəblərdə təhsil alır. İbtidai və orta məktəblərdə özəl təhsilin payı 16.9%, ali təhsildə 14% tələbədir. orta təhsil fr. enseignement secondaire - k ...

                                               

"Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi" müsabiqəsi

Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi müsabiqəsi - Azərbaycan Respublikasında müasir təlim texnologiyaları və üsulları üzrə kompleks tədbirləri həyata keçirən, keyfiyyət göstəriciləri ilə fərqlənən ümumi təhsil müəssisəsi üçün 2007-2008-ci tədris ilindən başlayaraq hər tədris ilində bir dəfə olmaqla, müsabiqə əsasında 50 ən yaxşı ümumi təhsil müəssisənin hər birinə innovativ təhsil üsullarının inkişaf etdirilməsi üçün 10.000 manat məbləğində birdəfəlik mükafatın verilməsini nəzərdə tutan müsabiqə. Müsabiqə hər tədris ili üzrə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilir.

                                               

BƏƏ-də təhsil

BƏƏ-də təhsil - Ərəbistan yarımadasının şərq hissəsində, Fars və Oman körfəzləri sahilində yerləşən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində mövcud olan çoxşaxəli təhsil sistemi.

                                     

ⓘ Təhsil

 • Təhsil öyrənmənin, yaxud başqa sözlə bilik, bacarıqlar, dəyərlər, inanclar və vərdişlər qazanılmasının asanlaşdırılması prosesidir. Təhsil metodlarına
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi - Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət qurumu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin
 • məktəblərində, xüsusi təmayüllü təhsil müəssisələrində, gimnaziya, lisey, ilk və orta peşə - ixtisas məktəblərində, habelə kollec və ali təhsil müəssisələrinin nəzdində
 • Elm və təhsil nəşriyyatı - 2006 - cı ildə yaradılmışdır. Təsisçisi filologiya elmləri doktoru, professor Nadir Məmmədlidir. Əsas fəaliyyəti dərslik, kitab
 • Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu ARTİ - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan təşkilatdır. Azərbaycan Respublikası
 • pulsuz təhsil, neytral təhsil laisizm dünyəvi, dini olmayan təhsil Təhsil bir neçə səviyyədən ibarətdir: İbtidai təhsil fr. enseignement primaire
 • Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi müsabiqəsi əvvəlki adı: Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsi - Azərbaycan Respublikasında müasir təlim texnologiyaları
 • çoxşaxəli təhsil sistemi. BƏƏ tarixinə nəzər saldıqda burada təhsillə bağlı bir sıra mühüm hadisələrə rast gəlmək olar. BƏƏ - nin müasir təhsil sistemi əsasən
 • Başqırdıstan Respublikası Təhsil Nazirliyi - Təhsil Nazirliyi Başqırdıstan hökumətinin İcra şöbəsinə daxildir. Nazirlik Başqırd dilini xilas və inkişaf
 • Təhsil iqtisadiyyatı və ya təhsilin iqtisadiyyatı təhsillə əlaqəli iqtisadi məsələlərin, o cümlədən təhsilə olan tələbatın, təhsilin maliyyələşdirilməsi
 • Ali təhsil ing. Higher education - 1 elm, texnika və mədəniyyətin müasir nailiyyətlərindən yaradıcı şəkildə istifadə etməklə hazırlıq yönümlü nəzəri
Təhsil iqtisadiyyatı
                                               

Təhsil iqtisadiyyatı

Təhsil iqtisadiyyatı və ya təhsilin iqtisadiyyatı təhsillə əlaqəli iqtisadi məsələlərin, o cümlədən təhsilə olan tələbatın, təhsilin maliyyələşdirilməsi və təmin edilməsinin, müxtəlif təhsil proqramlarının və siyasətlərinin müqayisəli səmərəliliyinin öyrənilməsidir. Şəxslər üçün məktəb təhsili və əmək bazarındakı nəticələr arasındakı əlaqədən bəhs edən erkən işlərdən başlayaraq təhsil iqtisadiyyatı mövzusu təhsillə əlaqəli olan demək olar ki, bütün sahələri əhatə edərək sürətlə böyüdü.

                                               

Açıq dərs

Açıq dərs - başqa müəllimlərin də iştirak etdiyi dərs. Açıq dərsi təcrübəli müəllim aparır. Məqsəd bu və ya digər fənnin düzgün təlim üsulunu nümayiş etdirməkdir. Açıq dərs pedaqoji təcrübə mübadiləsi və təkmilləşdirmənin mühüm vasitələrindəndir.

                                               

Açıq tipli ali təhsil müəssisəsi

Açıq tipli ali təhsil müəssisəsi - yaş məhdudiyyəti və qəbul olunanların minimal bilik səviyyəsi tələb olunmadan dinləyicilərin qəbul olunduğu ali təhsil müəssisəsi. Açıq tipli ali təhsil müəssisəsində qrafiki kifayət qədər sərbəstdir, yəni təhsil müddəti sərhədsizdir. Dinləyicilər stipediya ala, qrant üzrə oxuya və müəyyən təminatlar üzrə ödənişsiz oxuya bilərlər. Bu tip ali təhsil müəssisələrinə Britaniya Açıq universiteti, Almaniyanın açıq universitetləri aid edilə bilər.

                                               

Adlı təqaüd

Adlı təqaüd - təhsildə uğurlu nəticələri ilə xüsusi fərqlənən, təhsil müəssisəsinin ictimai-mədəni həyatında fəal iştirak edən təhsilalanlar üçün dövlət, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən konkret şəxsin adına təsis olunan təqaüddür.

Diplom
                                               

Diplom

Diplom - hər hansı bir şəxsə, ilkin peşə, orta ixtisas, orta və ya ali təhsili bitirərkən və yaxud uğurlu bitirərkən təqdim olunan, elmi və ya digər sahələrdə müəyyən bir dərəcəyə yüksəldiyini göstərən, bir iş, sənət yaxud da peşə bölmələrində çalışa bilmək üçün istənilən təhsil ocağı tərəfində hazırlanıb verilən rəsmi sənəd, icazə və yaxud şəhadətnamə.

Əyani dərslik
                                               

Əyani dərslik

Əyani dərslik - biliyin ötürülməsinin yollarından biridir və tədrisdə istifadə olunur. Əyani dərsliklər adi kitablardan daha interaktiv, aydın və maraqlı olurlar. Onlardan adətən konkret misallar üzrə informasiyaları çatdırmaq üçün istifadə olunur. Məzmunundan və məqsədindən asılı olaraq əyani dərsliklər müxtəlif formalarda ola bilər: kompüter əsaslı, internet əsaslı, televiziya əsaslı və s.

                                               

Fakültə

Fakültə - ali məktəblərdə tələbə, magistr hazırlığını və ali təhsildən sonrakı ixtisas artırmanı həyata keçirən elmi- tədris və inzibati struktur. Fakültələrdə bir qayda olaraq bir və ya bir neçə yaxın ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır. Fakültələr həmçinin onların tərkibində olan kafedraların elmi- tədqiqat fəaliyyətinə də rəhbərlik edirlər.

Gimnaziya
                                               

Gimnaziya

Gimnaziya - əsasən humanitar sahədə istedad və qabiliyyəti ilə fərqlənən şagirdlər üçün təmayüllər üzrə təhsil хidmətləri göstərən ümumtəhsil müəssisəsi

Qiyabi təhsil
                                               

Qiyabi təhsil

Qiyabi təhsil – ali və orta təhsilli mütəxəssislər hazırlamaq və onların ixtisasını artırmaq, həmçinin istehsalatdan ayrılmadan ümumi orta təhsil almaq formalarından biri. Qiyabi təhsildə tələbələrin müstəqil işi əsas təlim formasıdır. Qiyabi şahmat - poçt vasitəsilə şahmat oyunu

                                               

Namizədlik minimumu

Namizədlik minimumu – ali məktəblərdə və elmi-tədqiqat institutlarında aspirantların və dissertantların elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün müdafiədən əvvəl verdikləri imtahan; Hal-hazırda, xarici dillərdən biri, informatika və dissertasiya mövzusuna uyğun olan ixtisas fənni üzrə keçirilir. Namizədlik minimumlarını verən şəxs namizədlik dissertasiyası müdafiə etmək hüququna malikdir.

Users also searched:

...
...
...