Back

ⓘ Zehin - İdealizm, Aranq, Fluksus, Ekstrasens, XX əsr fəlsəfəsi, Beyin-kompüter interfeysi, Gerçəklik, Qavrayış, Mem, Məna ..
                                               

İdealizm

İdealizm - fəlsəfədə, ən geniş mənasıyla, mənəvi güclərin kainatdakı bütün müddətləri ya da olub bitənləri təyin etdiyini müdafiə edən bütün fəlsəfə təlimlərini ehtiva edəcək şəkildə istifadə edilən termin. Mövcud olan hər şeyi "düşüncə"yə bağlayıb ondan törədən; düşüncə xaricində obyektiv bir həqiqətin var olmadığını, başqa bir deyişlə düşüncədən müstəqil bir varlığın ya da maddi həqiqətin ol/tapılmadığını dilə gətirən fəlsəfə axınını xarakterizə edər. İdealizm, varlığın düşüncədən müstəqil olaraq var olduğunu qəbul edən "realizm", "materializm" və "təbiiçilik" fəlsəfə anlayışlarının tam ...

                                               

Aranq

Arank - türk və tatar mifologiyasında su cini. Arang və ya Anank olaraq da deyilir. "Aranklar" şəklində çoxluq olaraq xatırlanarlar. Sayları çoxdur. Suyun içində olduğu qədər su xaricində də yaşayırlar və hər tərəf onlarla doludur. Suların axışına hökm edərlər. Yaxşı davranan varlıqlardır, nadir olaraq pis davranarlar. İnsanları qoruyarlar. Bəzi müqəddəs insanlar onları hegemonluğu altına ala bilərlər. Səhrada susuz qalıb ölmə nöqtəsinə gələn kəslərə kömək edərlər. "Eren" sözcüyü ilə əlaqəli görünməkdədir. Türk xalq mədəniyyətində çöldə susuz səfər edən və ya suya ehtiyac duymadan çöldə ya ...

                                               

Fluksus

Fluksus - 50-ci və 60-cı illərin beynəlxalq sənət hərəkatı, XX əsrin ikinci yarısının sənətində əhəmiyyətli bir fenomen. Fluksus hərəkatında Yoko Ono və başqaları kimi sənətkarlar iştirak etdi. Fluksus festivalları Paris, Amsterdam, Kopenhagen, London, Nyu-Yorkda keçirildi.

                                               

Ekstrasens

Ekstrasens - telepatiya, gələcəyi görmə kimi fövqəltəbii qabiliyyətlərə sahib şəxs. Eyni zamanda bunlarla əlaqəli mənada bir sifətdir. Yunanca "ruh" mənasını verən "psişe" sözünün sifətidir və zamanla isim mənasında da istifadə edilməyə başlanmışdır. Metapsixika sahəsində "bədənə bağlı ruhla əlaqəli" ya da "öyrəşilməmiş ruhani fenomenlərlə əlaqəli" mənada istifadə edilir. Ekstrasens termini eyni zamanda, parapsixologoyada medium qabiliyyətlərinə sahib olduğu iddia edilən şəxsəri, yəni telepatiya, telekinez kimi paranormal qabiliyyətlərə sahib olduğu iddia edilən şəxsləri ifadə etmək üzrə d ...

                                               

XX əsr fəlsəfəsi

XX əsr fəlsəfəsi - XIX əsrin sonlarından başlayıb günümüzə qədər gələn və davam edən düşüncə ənənələrini və fəlsəfi axımları əhatə edir. Hər dövrün fəlsəfəsinin öz ictimai, mədəni və siyasi şəraitlə əlaqəli olmağı kimi, XX əsr fəlsəfəsi də öz siyasi ve ictimai inkişafından təsirlənmişdir. Dövrün siyasi hadisələri, mədəni və teknoloji ilərləyişlər, elm sahəsində yeni nəticələr, ortaya çıxan yeni düşüncə formalarının hamısı XX əsr fəlsəfəsində görülən elmə istiqamətlənmiş sorğulayan yanaşma tərzi, ağlın sorğulaması cəhdlərinin, dilə olan marağın, subyekt anlayışı üzərində həyata keçirilən mü ...

                                               

Beyin-kompüter interfeysi

Beyin-kompüter interfeysi və ya zehin-texnika interfeysi və ya beyin-texnika interfeysi beyin ilə xarici bir cihaz arasındakı birbaşa əlaqə yoludur. Beyin-kompüter interfeysi əsasən insanın idraki və ya duyğu ilə əlaqədar olan motor funksiyalarına kömək etmək və ya onları təmir etmək məqsədilə istifadə olunur. Beyin-kompüter interfeysi sahəsində tədqiqatlar ilk dəfə 1970-ci illərdə NSA və DARPA köməyi ilə Kaliforniya Universitetində başladı. Beyin-kompüter interfeysi ifadəsi bu tədqiqatlardan sonra çap olunmuş məqalələrdə ilk dəfə istifadə edilmiş və beləliklə, elmi ədəbiyyata daxil olmuşd ...

                                     

ⓘ Zehin

 • cəmidir. Bundan ötəri məhdud bir zehin tərəfindən qəbul edilməyən şeylər yoxdurlar şeylər zehinimizə məhdud zehin tərəfindən qəbul edildiklərində çatarlar:
 • və çatmaq felləriylə əlaqəlidir. Anan forması isə An köküylə bağlı olub zehin gücünü ifadə edir. Tunqus - mançu, monqol - buryat və türk - altay dillərində
 • terminləri arasındakı fərq, birinci terminin bədənli ruh u, ikinci terminin zehin i əlaqədar edər olmasıdır. Hal - hazırda parapsixologiya ilə məşğul olanlar
 • olan marağın, subyekt anlayışı üzərində həyata keçirilən müzakirələrin, zehin problemlərinin, yeni bir ölçü qazanan məlumat probleminin, cinsəllik məsələlərinin
 • Mühəndisliyi - Sosial Mühəndislik Social Engineering Political Science Zehin memarlığı, və ya daha kompleks bir ifadəylə İctimai psixoloji şüur memarlığı
 • Beyin - kompüter interfeysi və ya zehin - texnika interfeysi və ya beyin - texnika interfeysi beyin ilə xarici bir cihaz arasındakı birbaşa əlaqə yoludur. Beyin - kompüter
 • bacarığı inkişaf edir. Həftədə ən az 3 dəfə balıq yediymiz vaxt ağıl və zehin sağlamlığı daha yaxşı olur. Şizofreniya, depressiya kimi xəstəliklər az
 • boyundan törədiyi deyilər. Buyan monqolcada Düşüncə Tayı deməkdir. İnsanın zehin gücünü ifadə edir və səhv istifadə insana zərər verir. Monqol nəslinin ortaya
 • mənaları abstraktlaşdırma qabiliyyəti olaraq şərh etdiyi Aristotelçi aktiv zehin intellectus agens anlayışının variyasiyasını istifadə etmişdir. Aquinas
 • heç bir üstün gücə malik deyildir. Əsas qabiliyyətləri döyüş bacarığı, zehin idarə alətləri, usta qılınc oynadan olmasıdır. Həmçinin dahi strategiya
 • məğlub edə bilir və Ovçu Kreyven ilə döyüşməyə gedir. Elektro Doktor Dumun zehin kontrol cihazının təsiri ilə Suzan Storm və Rid Riçardsın toyuna hücum təşkil
                                               

Gerçəklik

Gerçəklik - real mövcud olub inkişaf edən, özündə xüsusi mahiyyət və qanunauyğunluluq olan, həmçinin, xüsusi təsir və inkişaf nəticələrinə malik şey. Bütün konkretliyi ilə götürülən obyektiv reallıq belə gerçəklikdir. Bu mənada gerçəklik nəinki hər cür görünüşdən,uydurma və fantastik,eyni zamanda tamamilə düzgün olsa da yalnız hər cür məntiqi olanda, həmçinin hələlik mövcud olmayan və yalnız ehtimalı, xəyali olan hər şeydən fərqlənir.

Qavrayış
                                               

Qavrayış

Qavrayış - Həqiqi və mücərrəd varlığın insan tərəfindən bilavasitə hissən qavranılması, xarici aləmin hadisələrini qavramaq, dərk etmək, fərqləndirmək və anlamaq qabiliyyəti.

                                               

Mem

Mem -bir nəsildən başqa nəsilə genetik olaraq deyil, imitasiya, öyrətmə yoluyla ötürülən mədəni informasiya." Mem” termini yunan dilindəki μίμημα sözündəndir. Mem anlayışı və onun konsepsiyası 1976-cı ildə Riçard Dokinz tərəfindən" Eqoist gen” kitabında işlənib. İnternetdə bu termindən, adətən, çox sürətlə populyarlıq qazanan sözü, ifadəni, görüntünü bildirmək üçün istifadə olunur.

                                               

Məna

Məna - hər sözcüyün izah etdiyi düşüncədir. Sözlər birdən çox anlama gələ bilər. Bu vəziyyətdə mənalardan biri digərləri üçün məcazi mənadır. Sözlər zamanla yeni mənalar götürərək zənginləşə bilər. Zamanla mənalarının itirmələrinə məna daralması deyilir. Dar mənası olan sözlərin mənalarının genişləməsinə də məna genişləməsi deyilir.

Users also searched:

...
...
...