ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?
                                               

Adi baldırğan

Heracleum sibiricum subsp. longifolium Jacq. Arcang. Heracleum alpinum subsp. benearnense Rouy & E.G.Camus Heracleum austriacum var. elegans Crantz Heracleum setosum Lapeyr. Heracleum montanum Schleich. ex Gaudin Heracleum pyrenaicum Lam. Heracle ...

                                               

Adi bellardiya

Adi bellardiya - bellardia cinsinə aid bitki növü. Adi bellardiya hündürlüyü 10-40 sm, gövdəsi düz, sadə, qısa sərt tüklərlə nahamar örtülmüş, yuxarı hissədə vəzicikli olan birillik ot bitkisidir.

                                               

Adi boyaqotu

Adi boyaqotu növü Vyetnam, eləcə də Avropanın cənub-şərqindən Himalaya qədər yayılmışdır. Azərbaycanda Böyük Qafqaz Quba, Abşeron, Kür-Araz ovalığı, Naxçıvanın düzənlik və dağlıq ərazilərində, Lənkəran ovalığında, ümumiyyətlə, ovalıq və dağlarda ...

                                               

Adi canavar

Adi canavar - Yırtıcılar dəstəsinin canavar cinsinə aid heyvan növü. Bədənin uzuqluğu 100-140 santimetr, quyruğun 30-50 santimetr, hündürlüyü 80-100 santimetr. Çəkisi 30 - 80 kiloqram. Başı və sifəti uzunsovdur, dişləri iti, böyük qılıqcıqlıdır. ...

                                               

Adi cirə

Cirə - fəsiləsinin cirə cinsinə aid bitki növü. Adi cirə xanus, qanuş Pimpinella anisum L. kərəviz Apiaceae fəsiləsinə daxil olan birillik ot bitkisidir. Zəif budaqlanan mil kök sisteminə malikdir. Gövdəsi düz, dairəvi, uzununa qırışlı qısa tükcü ...

                                               

Adi çəki

Çəki və ya karp Yarımkeçici balıqdır. Dənizə tökülən çaylarda çoxalır. Aralıq dənizində, Xəzər, Qara və Aral dənizlərində, həmçinin İssıkkulda yayılmışdır. Uzunluğu 17 sm-dən 79 sm-ə qədər ola bilər, kütləsi 1.6-2.8 kq təşkil edir. Uzunluğu 1 m, ...

                                               

Adi durnabalıq

Yanaqları pulcuqlarla tam örtülüdür. Bədənin yan tərəflərində boz və ya zeytuni rəngdə ləkələr olur. Bu ləkələr köndələn, bəzən çəpəki zolaqlar əmələ gətirir. Şirin su balığıdır. Azərbaycan sularında ovlanan durnabalıqlarının iri fərdlərinin uzun ...

                                               

Adi gəlincik

Adi gəlincik - gəlincik cinsinə aid heyvan növü. Gəlincik dələkimilər fəsiləsinin ən kiçik nümayəndəsidir. Gəlincik yırtıcıdır. Bədəninin uzunluğu 21-26 sm, quyruğunun uzunluğu 2-5 sm, çəkisi isə 70-105 qramdır. Bədəni azca uzunsovdur. Sıx və qıs ...

                                               

Adi göydimdik

Erkəyin rəngi qonurdur. Başının təpəsi qara, qalan hissəsi ağdır, boynu qaradır, dimdiyi göydür. Üzən zaman quyruğunu vertikal şəkildə yuxarı qaldırır. Dişinin başı qonurdur. Gözünün üstündə ağ zolaqlar var.

                                               

Adi xanımotu

Adi xanımotu – xanımotu cinsinə aid bitki növü. Adi xanımotu yaxşı inkişaf etmiş yoğun və ətli köklərə, qısa çoxşaxəli kökümsova malik çoxillik ot bitkisidir. Gövdəsi silindrik formalı, yaşıl rəngli olub, hündürlüyü 100-180 sm-ə çatır. Yarpaqları ...

                                               

Adi ilanbalığı

Adi ilanbalığı və ya minoqa Sümüklü balıqlar sinfindən aid növ. O, dənizdə yaşayır. Keçicidir, kürü tökmək üçün çaylara keçir. Çaya qışda gedir. Bu zaman çox yağlı olur. Çayda qidalanmır. Bir ilə yaxın çay yuxarı yol gedir, qidalanmadığı üçün arı ...

                                               

Adi keçisağan

Adi keçisağan - keçisağankimilər dəstəsinə aid bir quş növüdür. Uzunluğu 24-28 sm, qanad açığlığı 52-59 sm olan bu quşlar sübh və alatornalıq vaxtı aktiv olurlar. Gün ərzində isə yerdə və ya ağac budağında qonaraq yatırlar. Növün adı keçilərin sü ...

                                               

Adi qarquşu

Qarquşunun aşağıdakı subnövləri vardır: P. p. griseiventris Lafresnaye, 1841 – Rusiyanın Uzaq Şərqi, Çin, Koreya və Yaponiya. P. p. pileata W. MacGillivray, 1837 – Britaniya adaları P. p. caspica Witherby, 1908 – Azərbaycan və şimali İran P. p. c ...

                                               

Adi məryəmnoxudu

Çoxillikdir. Gövdəsi düz və ya qalxan, hündürlüyü 10-45 sm, aşağısı oduncaqlı, sadə və ya az budaqlanan, yumşaqtüklü, cox vaxt qırmızımtıl olan bitkidir. Yarpaqları qısa saplaqlı, uzunsov yumurtavari və ya elliptik, qıraqları yarımdairəvari dişli ...

                                               

Adi sincab

Adi sincab - Gəmiricilər dəstəsinin sincab cinsinə aid heyvan növü. Sincablar daha çox Avropa qitəsindəki meşələrdə yaşayırlar. Boyları 25 sm. olur. Bədənlərinin arxasında, az qala öz boyları qədər uzun, yuxarıya doğru dayanan, geniş və gur tüklə ...

                                               

Adi süsən

Belamcanda chinensis var. curtata Makino Belamcanda chinensis var. taiwanensis S.S.Ying Belamcanda chinensis f. vulgaris Makino Belamcanda chinensis L. DC. Belamcanda chinensis f. flava Makino Gemmingia chinensis f. rubriflora Makino Belamcanda p ...

                                               

Adi şirinkök

Adi şirinkök - şirinkök cinsinə aid bitki növü. Polypodium vulgare L. Hündürlüyü 10-50 sm olan, çox vaxt yerüstü kökümsovları sürünən və qonur təbəqə ilə sıx örtülmüş bitkidir.

                                               

Adi tovuz quşu

Adi tovuz quşu - qırqovullar fəsiləsinin tovuz quşu cinsinə aid quş növü. Monotipik növdür, yəni yarımnövlərə ayrılmır. İnsanlar tərəfindən əhliləşdirilib.

                                               

Adi zəfəran

Adi zəfəran - zəfəran cinsinə aid bitki növü. Yeraltı yumruları ilə çoxalan birillik bitkidir. Zəfəran ədviyyatı ağırlığına görə dünyanın ən bahalı olanıdır. Azərbaycanda zəfəran xörəklərdə ətirli ədviyyə kimi çox qədim vaxtdan istifadə olunur. " ...

                                               

Ageratina

Ageratina amblyolepis B.L.Rob. R.M.King & H.Rob. Ageratina rhypodes B.L.Rob. R.M.King & H.Rob. Ageratina dillonii H.Rob. Ageratina tomentella Schrad. R.M.King & H.Rob. Ageratina resiniflua Urb. R.M.King & H.Rob. Ageratina palmeri A.Gray B.L.Turne ...

                                               

Ağ alışan

Dictamnus albus subsp. gymnostylis Steven N.A.Winter Dictamnus albus subsp. dasycarpus Turcz. N.A.Winter Dictamnus albus var. macedonicus Borbás Dictamnus albus subsp. dasycarpus Turcz. Kitag. Dictamnus albus subsp. turkestanicus N.A.Winter Dicta ...

                                               

Ağ ayı

Ağ ayı - Yırtıcılar dəstəsindan bir məməli növü. Şimal Buzlu okeanın sahillərində və üzən buzlar sahələrində yaşayır. Rəngi sarımtıl-ağdır. Bədəninin uzunluğu 2-2.5 m. Ağ ayı quruda yaşayan yırtıcı heyvanların içində ən böyüyüdür, onun orta kütlə ...

                                               

Ağ balıq

Ağzı aypara formasındadır, çox böyük olub, başın bütün alt tərəfini tutur. Qəlsəmə pərdələri bütöv qırış əmələ gətirir. Bığcıqlarında yarpaqşəkilli çıxıntılar var. Bel lövhəciklərinin sayı 9-17, yan - 37-53, qarın - 7-14-dür. Xəzər dənizinin hər ...

                                               

Ağ evkalipt

Təbii arealı Tasmaniyadır. Avstraliyanın şərq və cənub-şərqini, Yeni Cənubi Uels mərkəzinin qərb yamacları, şərq düzənliklərini, şimaldan Kvinslendə qədər, Viktoriya ştatının cənubundan şimalına doğru və Cippslendin yuxarı rayonlarını əhatə edir.

                                               

Ağ jasmin

Ağ jasminin hündürlüyü təxminən 3 m-ə çatır. Uzun gövdələri 5-9 xırda, mürəkkəb yarpaqlardan ibarətdir. Çiçəkləri zoğların uclarında çiçək qruplarına yığılmışdır. Bu növ martdan maya qədər, diametri 5 sm olan gözəl, ağ və ətirli çiçəklərlə örtülü ...

                                               

Ağ karya

Hündürlüyü 30 m, gövdəsinin diametri 1m-dək olan ağacdır. Gövdəsi tünd bozdur. Çətiri enli-piramidal formalıdır. Yarpaqların uzunluğu 30 sm-dək, üstü tünd yaşıl, sarımtıl çalarlı, alt tərəfi sıx, narıncı və ya qonur tükcüklüdür. Payızda gözəl qon ...

                                               

Ağ qağayı

Ağ qağayı - hecdə iri olmayan qütb zonasında yayılmış, Qağayıkimilərə aid quş. Yetkinləri ağ, körpələri tund ləkələri mövcuddur, göz ətrafinda qırmızı halqa var, ayaqları qaradır. Bədən uzunluğu 45 sm.

                                               

Ağ oduncaqlı evkalipt

Hündürlüyü 20-25 m, gövdə diаmеtri isə 25-40 sm оlur. Qabığı kobud, gövdənin aşağı sahəsində hamar, ağ rəngli, gövdənin yuxarı hissəsində isə qabığın üzəri ağ və ya mavi ləkələrlə örtülüdür. Cavan yarpaqlar qarşı-qarşıya olub, sayı müxtəlif miqda ...

                                               

Ağ şam

Abies spectabilis Abies pindrow Abies alba Abies flinckii Abies firma Abies veitchii Abies pinsapo Abies vejarii Abies bracteata Abies durangensis Abies grandis Abies fraseri Abies numidica Abies procera Abies sibirica Abies sachalinensis Abies h ...

                                               

Ağacvari fındıq

Ağacvari fındıq - tozağacıkimilər fəsiləsinin fındıq cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu "Nəsli kəsilməyə həssas olanlar" kateqoriyasına aiddir.

                                               

Ağacvari hortenziya

Hündürlüyü 2m, gövdəsi düz iri yarpaqlı koldur. Yumru çətirnin diametri 2 m-ə qədərdir. Yarpaqları yumurtaşəkilli və ya ellipsvari, diametri 8-15 sm, üstdən tünd yaşıl, altdan bozumtul rəngdədir. Zoğları bir az tüklü, alt tərəfi çılpaq, kənarları ...

                                               

Ağacvari şaqqıldaq

Hündürlüyü 5 m olan ağac və ya koldur. Yarpaqları yumurtavari, ellipisvari və ya geniş ovalşəkilli olub, 6-14 sm uzunluğunda, rəngi yaşıl, 4-6 cüt yarpaqcıqdan ibarətdir. Yarpaqcıqları 3 sm uzunluğunda, 1.5 sm enində, yumurtavari-ellipsvari və ya ...

                                               

Ağbaş kərkəs

İri quşdur 10-12 kq. Bel tərəfi qonur, qarın tərəfi isə kürəndir. Çalma və sükan lələkləri qaradır. Quyruğu qısadır və ucu dəyirmi qurtarır. Beyni uzundur və dibində ağ qu lələklərdən ibarət" yaxalıq” var. Başı və boynu qısa ağ qu lələkləri ilə ö ...

                                               

Ağcaqayın

Ağcaqayın - ağcaqayın fəsiləsindən ağac və kol bitkisi cinsi. Avropa, Asiya və Şimali Amerikada geniş yayılmışdır. Qarşı-qarşıya düzülən yarpaqları dilimli, nadir hallarda lələkvarı mürəkkəb və ya bütövdür; çiçəkləri salxım, yaxud qalxanabənzər ç ...

                                               

Ağçiçək

Leucojum L. - cinsinin adı yunanca "süd kimi ağ" sözündən yaranmışdır. Bu bitkinin 10 növü Avropa və Şimali Afrikanın mülayim iqlim rayonlarında yayılmışdır. Gülçülükdə onların 2 növündən geniş istifadə olunur. Yaz ağgülü L. vernum enli, parlaq y ...

                                               

Ağçubuq söyüd

Hündürlüyü 5-6 sm-ə qədər olan kol və ya nadir halda ağacdır. Budaqları nazik, elastikdir, zeytun və ya qonurtəhər-yaşıl rəngdədir. Tumurcuqları yumurtaşəkilli, sivri və çılpaqdır.Yalançı zoğları uzun müddət qalan, böyrəkşəkilli və ya yumurtaşəki ...

                                               

Akasiya

Myrmecodendron Britton & Rose Nimiria Prain ex Craib Racosperma Mart. Manganaroa Speg. Tauroceras Britton & Rose Delaportea Thorel ex Gagnep. Poponax Raf. Siderocarpos Small Bahamia Britton & Rose Acaciopsis Britton & Rose Fishlockia Britton & Rose

                                               

Al-əlvan qızılxallı

Al-əlvan qızılxallı, Mikija, Poladbaş qızılxallı? - Qızılbalıqkimilər dəstəsindən balıq növü. Göy qurşağı qızılbalığı və ya Polad baş, 1882-ci ildə Şimal Amerikadan Avropaya gətirilmiş olan bir alabalıq növü. Balıq istehsalı üçün Avropalı alabalı ...

                                               

Alçaq sabal palması

Hündürlüyü 60- 80 sm-ə çatır.Alçaq sabal gövdəsiz olub, torpaq qatının üst hissəsində yerləşir.Yarpaqları çətirşəkilli, uzun, əyri saplaqlarda 70 sm-ə qədər yerləşir.Yarpaq ayasının uzunluğu 30- 60 sm olub, göyümtül – yaşıl, yumru, hissələrə bölü ...

                                               

Alçaqboy xamerops

Alçaq gövdəli koldur. Gövdəsi bozumtul-göy rəngli sərt yarpaqlardan ibarət sıö çətir əmələ gətirir, kürən-qonur liflərə sıx çətir örtülmüşdür. Saplaqların uzunluğu 70-80 sm-ə qədərdir. Yarpayası yelpikvari sərtdir, diametri 50-60 sm, qaidəsinin k ...

                                               

Alma

Azərbaycanda almanın üç yüzə qədər müxtəlif növü və çeşidi vardır. Bunlardan altmışı sənaye üçün əhəmiyyətlidir. Digər şirəli meyvələrdən almanın üstünlüyü odur ki, onu bütün il boyu saxlayıb istifadə etmək mümkündür. Almanın yetişmə fəsli aşağıd ...

                                               

Almaqurdu

Almaqurdu - yarpaqbükənlər fəsiləsinə aid kəpənək. Alma, armud, heyva, ərik, şaftalı ağaclarına çox ziyan vurur. Kəpənəyinin ön qanadları tünd-boz, arxa qanadları qonur-bozdur. Yumurtaları yastı və yaşılımtıl-ağdır. Uzunluğu 18 mm-dək olan tırtıl ...

                                               

Alp qarağatı

Hündürlüyü təxminən 1.5 m-ə çatan, möhkəm yarpaqlı, sıx yerləşmiş budaqları olan alçaqboylu koldur. Yarpaqları üç qanadlı, tünd yaşıl, parlaq, eni 4 sm-dək, üstü cod, vəzicikli tükcüklərlə örtülmüşdür. Yarpağın əks tərəfi açıq hamar, çılpaqdır. Ç ...

                                               

Ambroziyayabənzər tərə

Ambrina ambrosioides L. Spach Ambrina ambrosioides var. anthelmintica L. Moldenke Ambrina incisa Moq. Botrys anthelmintica L. Nieuwl. Atriplex anthelmintica L. Crantz Blitum ambrosioides L. Beck Ambrina anthelmintica L. Spach Chenopodium album su ...

                                               

Amerika gavalısı

Hündürlüyü 8 m-dək olan, yarpağı tökülən ağacdır. Düz gövdəsi tükcüklü qabıqlı, iynəli budaqlı və açıq teksturalı çətirlidir. Enli çətirə malikdir. Yarpaqları növbəli yerləşir, oval formalıdır. Yarpaqların uzunluğu 2-4 sm-dir. Yarpağın yuxarı his ...

                                               

Amerika yenotu

Xaraci görkəminə görə yenotaoxşar itə bənziyir. Bədənin uzunluğu 60 sm, quyruğun isə 25 sm-ə çatan ölçülü heyvandır. Bədəni enlikürək, qısa pəncəlli, uzun barmaqlı, başı enli, kiçik, nazik sifətli, qulaqları böyükdür. Tükü qalın, uzun, tünd boz r ...

                                               

Amerika zantoksilumu

8-12 m hündürlükdə yarpağını tökən, çoх iri olmayan ağac, bəzən koldur. Gövdəsinin qabığı açıq boz rəngdə olub, üzəri şişə oхşar çıхıntılarla örtülüdür. Cavan budaqları palıdı rəngdə olub, tükcüklərlə və 1-1.5 sm-ə qədər uzunluqda tikanlarla örtü ...

                                               

Andız

Inula arbuscula Del. Inula angustifolia DC. Inula britannica L. Inula britannica subsp. hispanica Pau O.Bolòs & Vigo Inula aucheriana DC. Inula acuminata Royle ex DC. Inula acaulis Schott & Kotschy ex Boiss. Inula bifrons L. Inula auriculata Bois ...

                                               

Anthemis

Anthemis arenicola Boiss. Anthemis × adulterina Wallr. ex Hallier Anthemis aaronsohnii Eig Anthemis arenicola var. tenuisecta Grierson Anthemis aetnensis Schouw ex Spreng. Anthemis aciphylla Boiss. Anthemis alpestris Hoffmanns. & Link R.Fern. Ant ...

                                               

Aponogeton

Aponogetons by Karen Randall Aponogetonaceae in the Flora of North America NCBI Taxonomy Browser links at CSDL, Texas Aponogetonaceae in L. Watson and M.J. Dallwitz 1992 onwards. The families of flowering plants: descriptions, illustrations, iden ...

Users also searched:

...